Školy

Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s.

I. Kdo jsme

Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s.

Liščí jáma 139

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 22768637  

Statutární zástupce organizace /jméno, funkce, telefon, e-mail/
Rellichová Ludmila ; ředitelka o.s.

Tel.: 602963574

e-mail: tsmagdalena@email.czwww.tsmagdalena.com

Bankovní spojení
Česká spořitelna; Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 2888050359/0800

 

II. Obecné informace o sdružení

1/ O nás  - Taneční a pohybové studio „Magdaléna“, o.s.

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998 jako fyzická osoba. V posledních letech se rozšířil rozsah činností Tanečního a pohybového studia Magdaléna (dále jen TS) – fyzické osoby natolik, že bylo nutné řešit otázku transformace TS na jinou právnickou formu. Proto v říjnu 2011 byla podána žádost na ministerstvo vnitra o registraci občanského sdružení. Taneční a pohybové studio Magdaléna, o. s., se stalo nástupnickým subjektem pro všechny dosavadní aktivity TS. 

Působnost sdružení je z hlediska celoročních volnočasových aktivit dětí a mládeže (systematická výuka s vlastním vzdělávacím programem v oblasti taneční a dramatické výchovy dětí a mládeže se zcela ojedinělými výsledky v rámci ČR) oblastní (celé Jablonecko), krajská, celostátní i mezinárodní, z hlediska organizace vzdělávacích, kulturních a kulturně sociálních projektů je celostátní i mezinárodní.

Sdružení má v současné době 101 členů. Z toho je 92 členů – děti, 9 členů – dospělí.

Prioritou občanského sdružení je sdružování a vzdělávání dětí a tvorba pro děti a s dětmi v oblasti tvořivé taneční výchovy, scénického tance, tanečního a pohybového divadla, pantomimy a dalších uměleckých mimoškolních estetických aktivit dětí a mládeže.

Studio zajišťuje výuku přípravné pohybové a taneční výchovy ve vlastních prostorách i v mateřských školkách na Jablonecku.

Každoročně sdružení organizuje prázdninový pobyt pro děti (členy sdružení) s výukou výtvarné, dramatické a taneční výchovy.

Z pověření NIPOS – ARTAMA Praha pořádá sdružení vzdělávací semináře, workshopy a projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových estetických aktivit, které jsou vždy akreditované MK ČR a MŠMT ČR,

Další stěžejní činností sdružení je vytváření projektů na principech syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a vytváření situací pro prezentování těchto projektů široké veřejnosti a to v klasickém i netradičním prostředí.

Z pověření NIPOS – ARTAMA Praha organizuje sdružení od r. 2002 ve spolupráci s MD v Jablonci n. N. postupovou regionální přehlídku dětských a dospělých skupin scénického tance a pohybového divadla („Tanec srdcem“), festival scénického tance a pohybového divadla („Podzimní fantazie“) a od r. 2003 celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých („Tanec, tanec…..“). S Eurocentrem Jablonec n. N. pak třetím rokem regionální přehlídku dětského divadla („Dětská scéna“) a nově od roku 2013 postupovou mezikrajovou přehlídku pantomimy a pohybového divadla („Otevřeno“) s ECPN (Evropské centrum pro neslyšící) Brno a  Eurocentrem Jablonec n. N.

Sdružení úzce spolupracuje se zařízeními v oblasti uměleckého vzdělávání a volnočasových aktivit v regionu i mimo něj. Vyhledává spolupráci s tvůrci a interprety v oblasti pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a zabezpečuje dostatečnou vzdělanost členské základny ve všech těchto oblastech. (ve sdružení vyučují vždy jen pedagogové s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním v daném oboru na vysoké odborné úrovni).

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.