Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.11.2012

Jan Tomsa  29.11.2012 10:10

Na úřední desce od 29.11.2012 do 15.12.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 12.11.2012

 

131/11/12 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost p. Bukovského o finanční podporu na prosincové zasedání zastupitelstva města nebo do dodání poptaných dokladů.

 

132/11/12 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti p. Zdeňky Strašíkové o prominutí dlužné částky z půjčky poskytnuté v souvislosti se sociální situací rodiny.

 

133/11/12 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013. Text vyhlášky tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

 

134/11/12 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 63 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Kořínkovým za cenu 200,-Kč/m2. Náklady na vyhotovení GP a správní poplatek za návrh na vklad do KN uhradí město. Kupující kupní cenu uhradí ve čtyřech čtvrtletních splátkách do jednoho roku od podpisu smlouvy.

 

135/11/12 – Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu směny části pozemku č. 1055/1 za části pozemku 1052 1053 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá MěÚ nechat připravit návrhy GP, které budou respektovat podmínku, že bude na pozemku 1055/1 zachována v nejužším místě šířka minimálně 4 metry.

 

136/11/12 – Zastupitelstvo města rozhodlo sbírat návrhy a podněty k dokončení realizace parku před čp. 800, formát návrhu není stanoven, návrhy budou podávány prostřednictvím podatelny MěÚ v písemné nebo elektronické formě do 5.ledna 2013.

 

137/11/12 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zadat výběrové řízení na dodavatele vestavby oddělení MŠ v budově ZŠ.

 

138/11/12 - Zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3613 (Beseda) položka 5171 (Opravy a udržování) na opravu odpadních trubek a sprchy v patře v nezbytné výši.

 

139/11/12 - Zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) na výměnu oken v č. p. 490.

 

140/11/12 - Zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) na opravu vstupní chodby v č.p. 532.

 

141/11/12 - Zastupitelstvo schválilo uvolnění výdaje z kapitoly 2221 položky 5171, zastávky, opravy a udržování ve výši 22.899,- Kč na čištění a opravu autobusových zastávek MHD.

 

142/11/12 – Zastupitelstvo města schválilo prodej volného bytu 3+1 v čp. 472 v Nádražní ulici p. Filipu Jandovi a sl. Evě Skleničkové za 1 mil. Kč.

 

143/11/12 – Zastupitelstvo města na základě žádosti Přátel Rychnova, o.s. schválila přesun odsouhlaseného příspěvku na nová okna do kostela Sv. Václava v Rychnově ve výši 50 tis. Kč do roku 2013.

 

144/11/12 – Zastupitelstvo města pověřuje starostu, aby oslovil firmu Design 4 projekty s.r.o. ve věci vypracování „Studie úspor v tepelném hospodářství v objektech napojených na kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ dle nabídky vyhodnocené ve výběrovém řízení dne 2.4.2012. Zastupitelstvo město zároveň schválilo odstoupení od smlouvy s Energetickým poradenstvím s.r.o. z důvodu nesplnění závazků plynoucích ze smlouvy a pověřuje MěÚ projednat možnost uplatnění sankce plynoucí ze smlouvy a v případě kladného posouzení sankci uplatnit.

 

145/11/12 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ vypsat výběrové řízení na dodávku tepla pro odběrná místa ve vlastnictví města včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D

         starosta                                                                                              místostarosta

 

Diskuze

 • 30. 11. 2012 07.53
  Text vyhlášky je k dispozici zde: http://rychnovjbc.cz/clanek.php?clid=4184  …
 • 29. 11. 2012 22.55
  http://www.youtube.com/watch?v=llvj3GGJ0hU
  0:56:40

  500 Kč/rok - poplatek zachován v současné výši  …
 • 29. 11. 2012 22.21
  Zasedání zastupitelstva se konalo 12.11.2012. Po 17ti dnech nemohu zápis ani vyhlášku nikde najít. Není  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.