Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva 25.5.2009

Jan Tomsa  06.09.2010 14:40

Na úřední desce od 08.06.2009 do 03.07.2009

Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25.5.2009

 

67/09 – Zastupitelstvo města Rychnova schválilo zadání výroby kontejnerů pro 2 oddělení mateřské školy v Rychnově. Ukládá finančnímu výboru připravit návrh rozpočtového opatření s navýšením výdajů na přístavbu MŠ o 1.000.000,- Kč, přičemž na příjmové straně bude navýšen příjem z prodeje pozemků o stejnou částku. Dále ukládá starostovi upřesnit náklady na zemní práce, základové prvky a přípojky ke kontejnerovým oddělením MŠ a připravit výběr dodavatele těchto prací. Dále ukládá starostovi ve spolupráci s ředitelem Základní a mateřské školy Rychnov připravit návrh potřeb vybavení a zařízení těchto nových oddělení včetně nákladů na ně a zajištění jejich finančního krytí.

 

68/09 -  Zastupitelstvo schválilo realizaci úpravy dětského hřiště u hasičské zbrojnice tak, že plocha v okolí atrakcí pro malé děti a koridor mezi atrakcemi budou doplněny povrchem z vymývaného kameniva stejného provedení, jako jsou dopadové plochy u atrakcí pro větší děti. Ostatní plocha bude strojně urovnána a bude na ní profesionálně založen nový trávník. Úpravy budou financovány v rámci schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo města zároveň ukládá radě města vybrat vhodnou atrakci pro nejmenší děti pro doplnění tohoto hřiště v rámci schváleného rozpočtu.

 

69/09 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo, že z úspor, vzniklých nižší cenou vybraných akcí oprav komunikací, bude realizována úprava komunikace na p.č. 772 v k.ú v ceně do 99 tis. Kč Rychnov v provedení z asfaltového recyklátu s podmínkou, že p. Janata se bude podílet na realizaci částkou 15.000,- Kč.

 

70/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy na pozemky č. 139, 141 a 142 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do 30.4.2010.

 

71/09 – Zastupitelstvo města zaujímá negativní stanovisko k návrhu výstavby superseverní varianty rychlostní komunikace R35 Rádelský Mlýn – Úlibice z důvodu rozsáhlých negativních vlivů. Zastupitelstvo města ukládá starostovi formulovat negativní stanovisko a zaslat ho na Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Ing. František Chlouba                                                          RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

        starosta                                                                                       místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.