Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva 6.10.08

Jan Tomsa  09.10.2008 12:54

Na úřední desce od 09.10.2008 do 25.10.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 6.10.2008

 

104/08 - Zastupitelstvo město rozhodlo, že stavební pozemky v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou s výjimkou odloučené části Košovy budou prodávány nejméně za 850,- Kč/m2 s možným snížením ceny o 10% za za každou z  inženýrských sítí kanalizace, vodovod, plyn, vzdálených od hranice pozemku více než 50 m. Za chybějící rozvod elektrické energie se bude cena snižovat o 10% pouze v případě, že dodavatel elektřiny bude od stavebníka požadovat vyšší platbu než základní platbu za připojení podle hodnoty hlavního jističe. Za stavební pozemek je považován takový pozemek, na kterém je možná výstavba stavby velikosti alespoň garáže pro jedno stání automobilu. Žádosti o prodej pozemků podané do 6.10.2008 včetně budou posuzovány dle předchozích pravidel.

 

105/08 - Zastupitelstvo rozhodlo odepsat nevymožitelné pohledávky za firmou Inženýrské a montované stavby Liberec, a.s. v celkové výši 57.679,50 Kč, které se sestávají z pohledávky z platebního rozkazu č.j. 50 Ro 1009/2005-27 a dále z pohledávek z faktur č. 83/05, 106/05, 120/05 a 126/05.

 

106/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo podílet se na úhradě neinvestičních nákladů Mateřské školy speciální v Jablonci nad Nisou ve školním roce 2008 - 2009 podle počtu skutečně docházejících dětí z Rychnova. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu 2009 předpokládanou částku na úhradu těchto nákladů.

 

107/08 - Zastupitelstvo schválilo Návrh na rozpočtová opatření č. 4. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

 

108/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schválilo prodej části pozemku č. 1806 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Karlu a Taťáně Prokopovým nezbytné pro příjezd k nemovitosti manželů Prokopových, Rychnov u Jbc n.N.124 za cenu 100,- Kč za m2. Geometrický plán uhradí žadatel.

 

109/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schválilo prodej pozemku č. 1162/2 o výměře 487 m2, 1043/2 o výměře 493 m2 a č. 1138  o výměře 467 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu manželům Hamáčkovým, Nová 654, Rychnov u Jablonce n.N. za cenu 585 Kč za m2  se závazkem města vybudovat II. etapu kanalizace v ulici Komenského. Manželé Hamáčkovi před podpisem kupní smlouvy doloží potvrzení SČP, že budoucí nemovitost nelze v současné době připojit na plyn.

 

110/08 – Zastupitelstvo města schválilo oddělení části pozemku č. 2663 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, do které zasahuje sporná část katastrální hranice mezi k.ú. Rychnov a Kokonín. Manželům Hausherovým bude odprodán pozemek, kterého se spor nedotýká. Ve smlouvě se manželé Hausnerovi zavážou odkoupit zbytkový pozemek za stejných podmínek jako vlastní stavební pozemek až ke katastrální hranici s Kokonínem do 60 dnů poté, co bude rozhodnuto o průběhu katastrální hranice a obdrží výzvu města. Manželé Hausnerovi zároveň s koupí nesporného pozemku zaplatí zálohu na budoucí koupi ve výši 50% ceny současné výměry zbytkové parcely.

 

111/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 966/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N..

 

112/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1896 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.

 

113/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1081/1 a č. 1081/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N..

 

114/08 - Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku paní Heleně Šitinové na zajištění schodišťové plošiny do domu Ještědská 613. Příspěvek bude poskytnut paní Šitinové po předložení rozhodnutí odboru sociální péče Úřadu práce v Jablonci nad Nisou ve výši, která bude rozhodnutím požadována jako spoluúčast žadatele, nejvýše však 5.000,- Kč.

 

115/08 - Zastupitelstvo dodatečně schvaluje prodej všech podílových listů Sporoinvest, které město vlastnilo. Bere na vědomí, že starosta zadal příkaz k jejich prodeji v časové tísni a obavě před jejich značným znehodnocením.

 

116/08 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1247 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Ing, František Chlouba                                                         Mgr. Iveta Čaňková

        starosta                                                                                    radní

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.