Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 28.4.2008

Jan Tomsa  10.06.2008 14:46

Na úřední desce od 06.05.2008 do 22.05.2008

Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 28.4.2008

 

 

55/08 – Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na komplexní zateplení školních budov. Ukládá starostovi a) zajistit zadání výkazu výměr v hodnotě 18.000,-Kč + DPH pro vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele a zadání projekčního dořešení technických detailů akce v hodnotě 29.600,-Kč + DPH, b) ve spolupráci s komisí pro výběrová řízení zajistit provedení výběrového řízení na dodavatele akce, c) navrhnout postup financování akce včetně navržení potřeb provozních půjček, d) projednat poskytnutí půjčky u ČS, a.s. ve výši 3.757.238,- Kč k pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu a vlastních prostředků žadatele.

 

56/08 – Zastupitelstvo města schválilo pořadí priorit oprav komunikací pro rok 2008 takto:

 

1

Celoplošná výsprava ul. U Potůčku

2

Výsprava křižovatky ul. Občanská x Spojovací

3

Výsprava ul. Lesní

4

Chodník ul. Husova od č.p. 174 k č.p. 206

5

Výsprava ul. Požárnická

6

chodník od "Malé školy" k zastávce linky č. 15 kolem rest. Na křižovatce

7

Částečné výspravy ul. Lipová

8

Celoplošná výsprava ul. Údolní

9

Výsprava parkoviště u Tilie - pouťový plac

10

Výsprava ul. Sokolská

11

Chodník ul. Nádražní u č.p 537

12

dokončení chodníku kolem čp. 173

13

Chodník z ul. Spojovací (Hudec) k Rafandě

14

Výsprava ul. Tovární

15

Výsprava ul. Lužická - od šraněk až na rychlostní komunikaci

16

Výsprava ul. Hranice

17

Výsprava komunikace od SÚS k panu Relichovi

 

Zastupitelstvo města zároveň ukládá odboru výstavby ve spolupráci s komisí pro výběrová řízení připravit výběr dodavatele na realizaci těchto oprav.

 

 

57/08 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ ZEZ SPARTAK Rychnov ve výši 260 tis. Kč na činnost TJ a 255 tis. na dostavbu klubovny TJ.

 

58/08 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení faktury DEVA F-M, s.r.o. ve výši 108.845,70 Kč na zásahové oděvy pro SDH Rychnov.

 

 

59/08 - Zastupitelstvo města schválilo uhrazení zůstatku půjčky od České spořitelny v původní výši 1.990.000,- Kč mimořádnou splátkou neprodleně po obdržení přeplatku odvodu a penále od Finančního úřadu.

 

60/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 139,č.141 a č. 142 v k.ú. Rychnov    p. R. Maryškovi za účelem výstavby bytových domů v maximální objemové variantě dle předložených návrhů. Zároveň upozorňuje kupujícího, že počet podlaží plánovaného objektu není v souladu s územním plánem. Kupní cena pozemku činí 650,-Kč /m2. S kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, vlastní prodej se uskuteční po vydání stavebního povolení na uvedený objekt.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                              RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

        starosta                                                                                               místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.