Zastupitelstvo

Přehled usnesení

 1 – 20 / 972 
DatumUsneseníTextTermínZodpovídáStav
25.05.201798/05/17Zastupitelstvo města schvaluje využití finančních prostředků ve výši 160.000,-Kč z §3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol. 6122 Stroje, přístroje, zařízení – na předcházení tvorby bioodpadu a jeho svozu. Ukládá radě města připravit vhodná opatření naplnění záměrTomsanesplněno
25.05.201797/05/17Zastupitelstvo města rozhodlo, že zajistí provoz lyžařského vleku v zimní sezóně 2017/2018.Tomsanesplněno
25.05.201796/05/17I. r o z h o d l o ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Markéty Khauerové, starostky města Hodkovice nad Mohelkou k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 15. 6. 2017 od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Markéta Khauerová, je na základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a k hlasování jménem města Rychnov u Jablonce nad Nisou, na předmětné valné hromadě; a II. u k l á d á paní Bc. Markétě Khauerové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na této valné hromadě v zájmu města Rychnov u Jablonce nad Nisou.Levinskýsplněno
25.05.201795/05/17Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit seznam čestných občanů města a zároveň schvaluje finanční odměnu ve výši 20 tis. Mgr. J. Kurfiřtovi za jeho celoživotní práci na sběru historických podkladů a práci na kronice města Rychnova u Jbc.Levinskýnesplněno
25.05.201794/05/17Zastupitelstvo města rozhodlo o dokončení projektu Dostavby víceúčelového sportovního areálu (II. Etapa), bez veřejného osvětlení. Zároveň ukládá MÚ připravit výběrové řízení na zhotovitele.Dvořáknesplněno
25.05.201793/05/17astupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji vodovodního řadu PE 50 délky 37,72 m vč. 1 vzdušníku a gravitační splaškové kanalizace KA DN 300 délky 29,71 m vč. 2 kanalizačních šachet DN 1000 v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou, spol. Severočeská vodárenská společnost, a.s., za cenu 61 425,-Kč bez DPH. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.Dvořáknesplněno
25.05.201792/05/17Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 775.000,- Kč v § 3745 (Zeleň) položka 6121 (Investice).Minaříkovánesplněno
25.05.201791/05/17Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5.Minaříkovásplněno
25.05.201790/05/17Zastupitelstvo schvaluje převod prostředků v rámci § 3319 z pol. 5901 na pol. 5041 částku 40.000,-Kč a na pol. 5169 částku 100.000,-Kč. Zároveň ukládá finančnímu výboru zanést tento převod do dalšího rozpočtového opatření.nesplněno
25.05.201789/05/17aZastupitelstvo města na základě doporučení rady města ze dne 24.5.2017 rozhodlo prodat cisternový požární automobil TATRA T148, SPZ JN-58-05 společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČ: 25060996 za cenu 201.000,-Kč.Dvořáknesplněno
25.05.201789/05/17Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného NTL plynovod včetně přípojek v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu.Dvořáknesplněno
25.05.201788/05/17Zastupitelstvo města ukládá MěÚ předložit na další zasedání zastupitelstva stanovisko stavebního úřadu k zastavitelsnosti pozemku č. 1163/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou rodinným domem.Kubáčkovánesplněno
25.05.201787/05/17Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci vybudovaného NTL plynovod včetně přípojek v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu.nesplněno
25.05.201786/05/17Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit demolici objektu č.p. 87 a připravit návrh na rozparcelování pozemků č. 491, 492, 493 a 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na minimálně tři stavební parcely a následně tento návrh předložit zpět ke schválení a zveřejnění úmyslu prodeje. Dále ZM ukládá MÚ informovat žadatele o celém vývoji situace.Štejfová, Levinský, Dvořáknesplněno
25.05.201785/05/17Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/94 o výměře 1512 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Malachovým za cenu 738.500,- Kč za účelem výstavby RD. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu chybějící kanalizace a zatížení pozemku ochranným pásmem VN (812 m2). Náklady na převod uhradí žadatel.Dvořáknesplněno
25.05.201784/05/17Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou paní E. Brodské za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod pozemku uhradí žadatel.Dvořáknesplněno
25.05.201783/05/17Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1100/5 o výměře 962 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.Dvořáksplněno
25.05.201782/05/17Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1201/2 o výměře 711 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.Dvořáksplněno
25.05.201781/05/17Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1126/1 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.Dvořáksplněno
25.05.201780/05/17Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1126/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Šitinovým za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel.Dvořáknesplněno

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.