Zastupitelstvo

Přehled usnesení

 1 – 20 / 1099 
DatumUsneseníTextTermínZodpovídáStav
25.01.20189/01/18Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3098/1 ve věci zřízení nadzemního vedení NN k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.201831.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20188/01/18Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1044/4, 1045 a č. 1145 ve věci zřízení kabelového přípojky NN k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20187/01/18Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou včetně jejich staveb (mostní objekt, zpevněné cesty apod.) společnosti SVS, a.s. Teplice za cenu vycházející z přeloženého znaleckého posudku a zároveň požaduje předložit návrh kupní smlouvy včetně geometrického plánu ke schválení. Termín splnění do: 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20186/01/18Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Státnímu pozemkovému úřadu. Termín splnění do: 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20185/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost manželů Fučíkových do doby majetkového vypořádání se spol. SVS, a.s. Teplice v rámci prodeje pozemků pod areálem ČOV. Termín splnění do: 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20184/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 322 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.1.201831.01.2018Dvořáknesplněno
25.01.20183/01/18Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro sportovní areál v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
25.01.20182/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 788/2 o výměře 144 m2 (dle GP ppč. 788/4) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.1.201831.01.2018Dvořáknesplněno
25.01.201818/01/18Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2017 a ukládá MěÚ připravovat návrhy usnesení tam, kde to věcná povaha dovoluje s termínem splnění usnesení.Tomsanesplněno
25.01.201817/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení nového zvonu na věž kostela sv. Václava Levinskýnesplněno
25.01.201816/01/18Zastupitelstvo města schvaluje pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1. mil. Kč pro rok 2018 na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2018 v prvním termínu a do 31.8.2018 ve druhém termínu na podatelnu městského úřadu. Tomsasplněno
25.01.201815/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo spolupracovat na projektu odkanalizování Ještědské ulice v úseku od č.p. 658 k č.p. 682, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.12.2018.31.12.2018Dvořáknesplněno
25.01.201814/01/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování): 250.000,- Kč na opravy a havárie,80.000,- Kč DPH 4Q 2016, 180 000,- Kč čp.167 (chodba: oprava omítek, výměna oken, osvětlení, výmalba), 39.000,- Kč zápočet pekařství Šumava (na základě smlouvy ze dne 27.2.2015 a usnesení rady města č. 17/01/15 ze dne 22.1.2015), 1 200 000,- Kč čp.171 (oprava střešního pláště dle VŘ), 90 000,- Kč čp.537 (chodba: oprava omítek, dveře do sklepa, výmalba, osvětlení) .Termín splnění do: 25.1.201825.01.2018Fadrhonssplněno
25.01.201813/01/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 100.000,- Kč, Dopravní terminál – inženýrská činnost 36 tis., PD dešťová stoka 56 tis. Kč, dopracování PD na osvětlení 6 tis. Kč. Termín splnění do: 25.1.2018.25.01.2018Dvořáksplněno
25.01.201812/01/18Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2018“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.Levinskýsplněno
25.01.201811/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytové jednotky č. 472/3 o velikosti 3+1 v objektu Nádražní 472, Rychnov u Jablonce nad Nisou a v souladu s předkupním právem pro nájemníka bytu nabídnout žadateli byt k prodeji za cenu 1.550.000,- Kč, dle odhadu tržní ceny nemovitosti provedeném realitní kanceláří Asyx s.r.o., na základě místního šetření a srovnávací metodou realizovaných prodejů. Termín splnění do: 31.1.2018.¨31.01.2018Dvořáknesplněno
25.01.201810/01/18Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 973/1 a 981/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.1.2018.31.01.2018Dvořáknesplněno
25.01.20181/01/18Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 612/19 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Baksalaryovým za cenu 500,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.8.2018.31.08.2018Dvořáknesplněno
21.12.2017207/12/17Zastupitelstvo města schválilo termíny zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2018.Tomsasplněno
21.12.2017206/12/17Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2018 dle Návrhu rozpočtu na rok 2018, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 57.921.200 Kč, výdaje 59.931.510 Kč, vzniklý schodek ve výši 2.010.310 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 2.010.310 Kč/. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o položky/ v paragrafu: 2219/6121, 2321/6121, 2212/6121 – (7.950 tis. terminál), 3326/5171 (500 tis. Getewent), 3612/5171, 3613/5171 (500 tis. opravy Beseda), 3631/5171 (600. tis., optimalizace), 3722/5139, 3722/6122, 3745/6122, 6409/5222.Minaříkovásplněno

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.