!!!
Z důvodu školení bude dne 13.12.2018 uzavřena podatelna a matrika

Zastupitelstvo

Přehled usnesení

 1 – 20 / 1158 
DatumUsneseníTextTermínZodpovídáStav
24.05.201876/05/18I.  r o z h o d l o ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Tomáš Levinského k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 21. 6. 2018, kdy pan Tomáš Levinský je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Rychnov u Jablonce nad Nisou na předmětné valné hromadě; a II. u k l á d á  pan Tomáš Levinský, aby se zúčastnil předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě v zájmu obce Rychnov u Jablonce nad Nisou.Levinskýsplněno
24.05.201875/05/18Zastupitelstvo schvaluje plán prevence kriminality města Rychnov u Jablonce nad Nisou na roky 2018–2021.Švarcsplněno
24.05.201874/05/18Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu převodu podílu v BD Mohelka dle smlouvy Města s BD Mohelka ze dne 11.7.1997. Termín splnění do: 28.5.201828.05.2018Dvořáksplněno
24.05.201873/05/18Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 10.000,-Kč.Tomsanesplněno
24.05.201872/05/18Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 4.Minaříkovásplněno
24.05.201871/05/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, položka 6122 (stroje, přístroje, zařízení) 24.200,-Kč (nákup štěpkovače – výběrové řízení). Termín splnění do: 25.5.2018.25.05.2018Levinskýsplněno
24.05.201870/05/18Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XX ke změně platného územního plánu ve variantě sjezdu z kruhového objezdu přes těleso železnice a dále po západní straně železničního náspu. Levinskýnesplněno
24.05.201869/05/18Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXVI ke změně platného územního plánu.Levinskýnesplněno
24.05.201868/05/18Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 812 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 30.6.201830.06.2018Dvořáksplněno
25.04.201867/04/18ZM ukládá MěÚ prověřit možnost připojení objektu čp. 20 na plynový řad a připravit možné varianty ekologického vytápění zbývajících bytů. Termín splnění 20.5.2018.20.05.2018Levinskýnesplněno
25.04.201866/04/18Zastupitelstvo města schvaluje provedení rekonstrukce regulace topení v mateřské škole. Fadrhonsnesplněno
25.04.201865/04/18Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 100.000,-Kč z fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou p. Tomáši Arnoštovi za účelem zřízení malé čistírny odpadních vod. Podmínkou uzavření smlouvy je pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby s kladným vyjádřením stavebního úřadu.Tomsanesplněno
25.04.201864/04/18Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 3.Minaříkovásplněno
25.04.201863/04/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 320.000,- - Přechod pro chodce na náměstí včetně nasvícení. Termín splnění do: 30.4.2018Dvořáksplněno
25.04.201862/04/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3613 (Nebytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 300 000,- Kč čp. 68 restaurace Beseda – Výměna střešní krytiny, 105 000,- Kč čp. 68 chemická ochrana proti vzlínání vody ve stěnách sálu +++ obě položky v závislosti na navýšení celkového objemu finančním výborem, § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a údržba), 50 000,- Kč čp.173 výměna oken v přízemí ( Vietnamec příbytek), 100 000,- Kč čp. 167 navýšení uvolněné částky na opravu chodeb z důvodů statického zajištění mezipatra schodiště a výměny sklepních a komorových dveří (5 ks), výměna osvětlení, 55 000,- Kč čp. 209 rekonstrukce havarijního stavu schodiště do Klubíčka, 90 000,- Kč čp. 495 výměna oken a dveří v suterénu z důvodů havarijního stavu a oprava havarijního stavu oplocení mezi objektyFadrhonssplněno
25.04.201861/04/18Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 ve věci rekonstrukce plynovodu v ulici Komenského v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.201831.08.2018Dvořáksplněno
25.04.201860/04/18Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 31. 12. 2019. Zároveň revokuje usnesení č. 146/10/16. Termín splnění do 31.12.2019. 31.12.2018Dvořáksplněno
25.04.201859/04/18Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o. ve věci prodeje pozemku č. 350/3 o výměře cca 1136 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text schválené smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.8.2018.31.08.2018Dvořáksplněno
25.04.201858/04/18Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 629 o výměře cca 45 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 za část pozemku č. 621 o výměře cca 20 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Jiřím Štrojsou s tím, že výši nákladů na převod ponesou smluvní strany rovným dílem, doplatek rozdílu ceny pozemků uhradí žadatel. Termín splnění do 31.8.201831.08.2018Dvořáknesplněno
25.04.201857/04/18Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 973/1 o výměře cca 94 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a části pozemku 981/1 o výměře cca 78 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví města za část pozemku č. 974 o výměře cca 157 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a část pozemku č. 966/1 o výměře cca 15 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví paní Jany Ptáčkové v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na GP uhradí žadatel. ZM zároveň revokuje usnesení č. 24/02/18. Termín splnění do 31.8.2018. 31.08.2018Dvořáknesplněno

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.