Rada města

Usnesení rady ze dne 14.12.2016

Jan Tomsa  20.12.2016 07:16

Usnesení a zápis ze zasedání rady města Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14.12.2016

 

Přítomni: Bc. T.Levinský, RNDr. T.Vagai, Bc. J.Benešová

 

Program: 1) Rally Bohemia 2017

                2) Souhlas se sjezdem

                3) Přidělení bytu v DPS

                4) Informace o likvidaci skulptury u DPS

                5) Nabídky pojištění na další období

                6) Žádost o finanční dar

                7) Oprava střechy 490

 

 

1) Rada města se seznámila s žádostí organizátora Rally Bohemia 2017 o souhlas s uzavírkou silnice III. Třídy a souhlas s objízdnou trasou při konání závodu Rally Bohemia 2017.

 

Návrh usnesení:

 

227/12/16 – rada města souhlasí s uzavírkou sinice III. třídy, uzavírkou místní komunikace a objízdnou trasou dle žádosti organizátora soutěže Rally Bohemia 2017.

3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádosti o souhlas s provedením sjezdu.

 

Návrh usnesení:

228/12/16 – rada města souhlasí se zřízením sjezdu k pozemku č. 1492/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dle předložené žádosti.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

229/12/16 – rada města souhlasí se zřízením sjezdu k pozemku č. 1055/121 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dle předložené žádosti.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS p. Jaklové k přidělení volného bytu v DPS.

 

Návrh usnesení:

230/12/16 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volný byt č. 11 v DPS panu V. H.

3 hlasy pro

 

4) Rada města byla informována o likvidaci dřevěné skulptury nad DPS z důvodu pokročilé hniloby a nebezpečí pádu.

 

5) Rada města se seznámila s nabídkami pojistného programu pro město na další období, které zpracovala společnost Renomia.

 

Návrh usnesení:

231/12/16 – rada města rozhodla uzavřít komplexní pojistnou smlouvu na dobu 3 let se společností UNIQUA, která podala nejvýhodnější nabídku.

3 hlasy pro

 

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o poskytnutí finančního daru poskytovateli sociálních služeb společnosti Naděje, která je aktivní i v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Rada postupuje tuto žádost k projednání zastupitelstvu města.

 

7) Rada města se seznámila se stavem střešní krytiny v čp. 490 a doporučením odborné firmy k provedení oprav. Odborná firma předložila variantní řešení opravy, první varianta počítá s odstraněním vzniklých boulí a následnou montáží modifikovaného pásu, druhá varianta počítá s odstraněním staré krytiny a montáží modifikovaného pásu na celé ploše střechy.

 

Návrh usnesení:

232/12/16 – rada města rozhodla o provedení celoplošné opravy střechy na čp. 490 včetně odstranění staré krytiny a ukládá MěÚ poptat minimálně 3 nabídky na provedení této opravy.

3 hlasy pro

 

 

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s pokácením vrby na pozemku města č.   3157 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou z důvodu stavu tohoto stromu.

 

 

Návrh usnesení:

233/12/16 – rada města souhlasí s pokácením vrby na pozemku č. 3157 v k.ú, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

3 hlasy pro

 

 

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                                              Bc. Tomáš Levinský

      Radní                                                                                                      starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.