Rada města

Usnesení rady ze dne 1.12.2016

Jan Tomsa  14.12.2016 09:46

Usnesení a zápis ze zasedání rady města Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 1.12.2016

 

Přítomni: Levinský, Vágner, Vagai, Benešová, Kalinová

 

Program: 1) Prodej telefonní ústředny

                2) Žádost o souhlas se stavbou

                3) Žádost o slevu z nájemného

                4) Žádost o splátky

                5) Informace o uvolnění bytu v DPS

                6) Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku

                7) Havarijní stav kotle v čp. 173

                8) AL-Solid žádost o provedení stavby

                9) Zateplení fasády v čp. 569

 

1) Prodej telefonní ústředny v Tilii - ZŠ a ZÚŠ Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. požádala o odkoupení telefonní ústředny Ateus Omega z budovy Tilia, která je z roku 2003. Ústředna je zastaralá. Rada města se vyžádala odborné vyjádření od společnosti KOMplus,  ke stavu a nabízené ceně. Z Odborného vyjádření vyplývá že telefonní ústředna již nesplňuje požadavky na současnou IP komunikaci a cena 10.000,-Kč je výhodná.

 

Návrh usnesení:

219/12/16 - Rada města schválila prodej telefonní ústředny za 10.000,-Kč, ZŠ a ZÚŠ Liberec, Jabloňová 564/43, p.o.

 

5 hlasů pro

 

2) Žádost o souhlas se stavbou k územnímu řízení  - přípojka k RD na pozemcích 3312/1, 3312/2, 3226

 

Návrh usnesení:

220/12/16 - Rada města souhlasí a nemá námitek či připomínek k umístění zemního kabelového vedení NN, na pozemcích 3312/1, 3312/2, 3226 k.ú Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

5 hlasů pro

 

3) Žádost o slevu nájemného byt čp. 171 – Manželé V. požádali o slevu z nájemného z důvodu snížení kvality bydlení v nájemním bytě, které je způsobeno vzlínáním vlhkosti ve zdivu. V současné době se problém řeší stavebními úpravami. 

 

Návrh usnesení:

 

221/12/16 - Rada města schvaluje 30% slevu z nájemného z důvodu snížení kvality bydlení v nájemním bytě, které je způsobeno vzlínáním vlhkosti ve zdivu a to od 1.12.2016 do 31.5.2017.

 

5 hlasů pro

 

 

 

Návrh usnesení:

222/12/16 – Rada ukládá MÚ prověřit příčinu vzlínání vody do zdiva a případně reklamovat nedostatečná opatření u zhotovitele opatření.

 

5 hlasů pro

 

 

4) Žádost o splátky p. S – Rada města se seznámila s žádostí a tuto bere  na vědomí. Materiál do jednání zastupitelstva.

 

 

5) Žádost o snížení splátek p. K  - rada se seznámila s žádostí o snížení splátek z dlužného nájemného z 500,-Kč na 300,-Kč. Běžný nájem a služby platí.

 

Návrh usnesení:

223/12/16  - Rada města souhlasí se snížením splátek na 300,-Kč měsíčně z dlužného nájemného do 30.4.2017. Následně bude splátka v původní výši  500,-Kč.

 

5  hlasů pro

 

6) Informace o uvolnění bytu v DPS – rada bere na vědomí

 

7) Antikhaus - žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku – rada města projednala žádost Ing. Fóla, zástupce  společnosti Antikhaus spol. s r.o., o souhlas vlastníka sousední nemovitosti, k výstavbě sila na piliny včetně odsávacího zařízení na pozemcích 879/2 a 2775/36 k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.,  v areálu firmy Antikhaus.

 

Návrh usnesení:

224/12/16 - Rada města odkládá vyjádření ke stavbě sila a žádá stavebníka o předložení posouzení vlivu hlučnosti a prašnosti na okolní zástavbu v souvislosti s novou výstavbou

 

5 hlasů pro

 

 

9) Kotel – čp. 173 rada města se seznámila s informací o havarijním stavu kotle v bytě p. H. Dle zprávy servisního technika je doporučeno odstavit kotel z provozu a neprodleně zajistit přísun spalovacího vzduchu. Kotel Immergas Nike Mini 24 kW je nástěnný plynový kotel z roku 2003 s otevřenou spalovací komorou o tepelném výkonu 24 kW, určený pro vytápění a průtokový ohřev TUV s odvodem spalin do komína. V současné době se kotle s otevřenou spalovací komorou již nesmí instalovat, ohrožují zdraví osob a nevyrábí se.

 

8vrh usnesení:

225/12/16 - Rada města souhlasí s výměnou plynového kotle a příslušenství.

 

5 hlasů pro

 

8) AL-Solid žádost o právo provedení dočasné stavby

 

Společnost Al-Solid, s.r.o. požádala v roce 2015 o koupi části pozemků č. 239, 275, 262 a 276/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem dalšího rozvoje zázemí společnosti. Pozemek č. 275 o výměře 2360 m2 a č. 276/6 o výměře 831 m2 byly na město převedeny v roce 2014 od ÚZSVM s tím, že je nelze 10 let ode dne nabytí zcizit. Prodej proto schválen nebyl. Nyní žadatele žádá o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby za účelem zřízení přístupové cesty k pozemkům, kde se nachází podzemní komplex chodeb a k areálu AL-Solid

 

Návrh usnesení:

226/12/16 - Rada města schválila úmysl uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích č. 276/6, 275 a č. 276/1 k.ú, Rychnov u Jablonce nad Nisou, na základě žádosti společnosti AL-SOLID.

5 hlasů pro

 

Odešla Benešová.

 

10) Zateplení fasády domu čp. 569 - Návrh byl předložen z důvodu úspory  v kapitole Bytové hospodářství. Realizace by byla možná ještě v roce 2016. Nejnižší nabídková cena je 240 tis.

 

Návrh usnesení:

Rada města souhlasí s realizací zateplení západní strany domu čp. 569.

 

2 hlasy pro, 2 hlasy proti – usnesení nebylo přijato

 

Dle vyjádření radních je postup nesystémový a dům by se měl zateplit jako celek.

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                  Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.