Rada města

Usnesení rady ze dne 16.11.2016

Jan Tomsa  06.12.2016 07:22

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16. 11. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Martin Vágner

 

Program: 1) Doporučení komise – zateplení stropní konstrukce čp. 490

                2) Žádost Valbek

                3) Žádost manželů Pořízkových

                4) Žádost Bimont

                5) Pronájem bytu v DPS

                6) Úmysl pronájmu bytu v čp. 780

                7) Vícenáklady rekonstrukce bytu v čp. 569

                8) Jmenování člena komise pro výběrová řízení

                9) Přesun v rozpočtu

               10) Dotace na dokončení sportoviště

 

 

1) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na zateplení stopní konstrukce čp. 490.

 

Návrh usnesení:

 

209/11/16 – Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení vybrala na akci ”Zateplení stropní konstrukce čp. 490” firmu HB INPOL s nejnižší cenou 147.139,-Kč bez DPH.

3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost firma Valbek o souhlas vlastníka pozemku související s přípravou výstavby odbočovacího pruhu na komunikaci I/65 ve směru na Liberec.

 

Návrh usnesení:

210/11/16 – rada města na základě žádosti firmy Valbek souhlasí se stavbou „I/65 MÚK Rychnov – úprava odbočovací větve“.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí manželů Pořízkových o bezplatný pronájem haly Besedy pro cvičení s dětmi, které organizují a vedou.

 

Návrh usnesení:

211/11/16 – rada města rozhodla, že nebude účtován pronájem za halu Besedy pro cvičení s dětmi, které vedou manželé Pořízkovi.

3 hlasy pro

 

4) Rada města projednala žádost firma Bimont o vyjádření ke stavbě „EP 12403149 JN, pč.3109 přeložka vVN. Vyjádření je požadována po městu z důvodu, že je vlastníkem sousedních pozemků.

 

Návrh usnesení:

212/11/16 – rada města nemá námitek ke stavbě „EP 12403149 JN, pč.3109 přeložka vVN.“

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS k pronájmu volného bytu č. 14.

 

 

Návrh usnesení:

213/11/16 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volný byt č. 14 v DPS p. Z. Medunovi.

3 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem na zveřejnění úmyslu pronájmu volného bytu v čp. 780.

 

Návrh usnesení:

214/11/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu volného bytu v čp. 780 velikosti 3 + kk.

3 hlasy pro

 

7) Starosta informoval radu o vícenákladech, které vznikly při rekonstrukci bytu po p. Heřmanové v Nádražní ulici. Jedná se o vícenáklady vzniklé při rekonstrukci koupelny a také doplněním jednoho radiátoru v předsíni bytu, kde původně nebyl. Celková částka činí cca 17 tis. Kč.

 

Návrh usnesení:

215/11/16 – rada města se seznámila se vzniklými vícepracemi při rekonstrukci bytu v čp. 569 a souhlasí s proplacením těchto víceprací.

3 hlasy pro

 

 

8) Starosta informoval radní o tom, že ve výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce náměstí byl vítěznou firmou oceněna stavba pouze na hmotnost a tím, došlo k tomu, že dojde k finančnímu navýšení celé akce o cca 150 tis. Kč.

Radní požadují připravit informaci na prosincové zasedání zastupitelstva města.

 

 

9) Starosta navrhl doplnit komisi pro výběrová řízení o p. J. Vavroše.

 

216/11/16 – rada města jmenovala členem komis pro výběrová řízení p. J. Vavroše.

3 hlasy pro

 

 

10) Rada města projednala požadavek na provedení přesunu financí v rozpočtu v rámci kompetenci rady města.

 

 

Návrh usnesení:

217/11/16 – rada města schválila přesun částky 10.000,-Kč v paragrafu 3613 (Nebytové hospodářství) z položky 5171 (Opravy a udržování) do položky 5169 (Nákup ostatních služeb) na uhrazení faktury za vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov

v čp. 570

3 hlasy pro

 

 

11) Starosta požádal radní o schválení podání žádosti o dotaci na dokončení sportovního areálu.

 

Návrh usnesení:

218/11/16 – Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017 na dokončení sportovního areálu na Zálesí a pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy o poskytnutí služby zpracování a administrace projektu, se společností Profi škola ČR s.r.o.

3 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                      Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                  starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.