Rada města

Usnesení rady ze dne 2.11.2016

Jan Tomsa  01.12.2016 13:19

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2. 11. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai,     Ing. Klára Kalinová PhD

 

 

Program: 1) souhlas s podnájmem

                2) souhlas s umístěním parkovacích míst

                3) uzavření MŠ

                4) Domovní kompostéry

                5) Jmenování předsedy komise pro výběrové řízení

                6) Soutěž teplo

                7) hodnocení ředitele ZŠ a MŠ

 

 

1) Rada města projednala žádost p. Z. Dvořáka o souhlas s podnájmem nebytového prostoru v čp. 176. Rada zároveň projednala žádost o souhlas s umístěním zařízení pro příjem internetu pro tento nebytový prostor.

 

Návrh usnesení:

 

202/11/16 – rada města souhlasí s podnájmem nebytového prostoru v čp. 167 p. R. Trojákové na prodejnu zdravé výživy.

5 hlasů pro

 

Návrh usnesení:

203/11/16 – rada města souhlasí s umístěním zařízení pro příjem internetu pro prodejnu zdravé výživy v čp. 167.

5 hlasů pro

 

2) Rada města se seznámila s žádostí p. J. Beránka na umístění zatravňovací dlažby na části pozemku č. 1437 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Vzhledem k tomu, že plochu hodlá využívat pro parkování osobních automobilů je nejprve nutné část tohoto pozemku pronajmout.

 

Návrh usnesení:

204/11/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu části pozemku č. 1437 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

5 hlasů pro

 

 

3) Rada města se seznámila s žádostí MŠ o souhlas s uzavřením mateřské školy dne 23.12.2016.

 

Návrh usnesení:

205/11/16 – rada města souhlasí s uzavřením MŠ dne 23.12.2016.

4 hlasy pro, 1 proti

 

4) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na akci „Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017-2018“

 

Návrh usnesení:

206/11/16 – Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017-2018“ provede firma Czech Energy s.r.o. (IČO 27264491) s nejnižší celkovou cenou za provedené služby 2.820.353,00 Kč bez DPH.

 

5 hlasů pro

 

5) Starosta informoval radní o možnosti požádat o dotaci u operačního programu životní prostředí na domovní kompostéry a štěpkovače, kde je výše dotace 85 %.

 

Návrh usnesení:

207/11/16 – rada města souhlasí s podáním žádosti o dotací na domovní kompostéry pro občany města a štěpkovač.

3 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel

6) Rada města se seznámila s rezignací Bc. T. Haška na předsedu komise pro výběrová řízení. Starosta navrhl jmenovat předsedou komise p. J. Manharta.

 

Návrh usnesení:

207a/11/16 – rada města jmenuje předsedou komise od 1.12.2016  pro výběrová řízení p. J. Manharta

5 hlasů pro

7) Rada města se seznámila s výroční zprávou ZŠ a MŠ a provedla hodnocení ředitele ZŠ a MŠ Ing. P. Sachera.

 

Návrh usnesení:

208/11/16 – rada města stanovila odměnu řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rychnov

5 hlasů pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                      Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                  starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.