Rada města

Usnesení rady ze dne 5.10.2016

Jan Tomsa  11.10.2016 08:58

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 10. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner,  Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) Žádost o souhlas – garáž

                2) Zveřejnění úmyslu pronájmu bytu

                3) Pronájem plochy pro parkování

                4) Stanovení platu ředitele ZŠ a MŠ

                5) Informace k pronájmu bytu v čp. 532

                6) Návrh řešení vlhkosti v čp. 171

                7) Informace o dotaci pro ZŠ

 

 

1) Rada města se zabývala otázkou nominace členů rady školy za zřizovatele. Radní projednají otázku nominace členů za město do rady školy na rozšířeném jednání rady dne 6. 10. 2016.

 

 

2) Radní se seznámili s informací o tom, že ZŠ a MŠ podává žádost o dotaci u Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Návrh usnesení:

186/10/16 – rada města souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

5 hlasů pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí manželů Levinských a Mikáskových o souhlas s umístěním samostatně stojících 2 montovaných plechových garáží na pozemcích 463/1, 464/1 a 461/5 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

187/10/16 – rada města souhlasí s umístěním samostatně stojících 2 montovaných plechových garáží na pozemcích 463/1, 464/1 a 461/5 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro, 1 nehlasoval

 

4) Rada města projednala návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu volného bytu v čp. 490. Místostarosta upozornil na potřebu dodržovat stávající postup, uplatňovaný radou již z předchozích volebních období, kdy u kompletně draze rekonstruovaných bytů nepořizuje město kuchyňskou linku a spotřebiče. Proto navrhl úmysl pronájmu doplnit o podmínku odkupu nově pořízeného plynového sporáku.

 

Návrh usnesení:

188/10/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu volného bytu 2+1 v čp. 490, podmínkou pronájmu je odkup sporáku novým nájemníkem.

5 hlasů pro

 

5) Rada města projednala návrh na pronájem pozemku č. 509 a 510 v k.. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

189/10/16 – rada města schválila nájemní smlouvu s firmou Contera Investment IV, s.r.o. na pozemky č. 509 a 510 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro parkování osobních automobilů, měsíční nájemné bylo stanoveno na 5.920,-Kč bez DPH.

5 hlasů pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem úpravy platu ředitele ZŠ a MŠ Ing. Petra Sachera v souladu s nařízením vlády, které platí od 9/2016.

 

Návrh usnesení:

190/10/16 – rada města v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. stanovila plat řediteli ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Petru Sacherovi s platností od 1. 9. 2016.

5 hlasů pro

 

7) Radní se seznámili s návrhem řešení vlhkosti a statického zajištění v suterénu čp. 171. Statické zajištění již bylo provedeno.

Nebude použita sanační omítka, nebude použita PU pěna ale minerální vata kvůli prodyšnosti a naopak bude provedeno odkopání k základům domu na zjištění příčiny vlhkosti a následně provedena instalace nopová izolace a zásyp štěrkem. Veškerá opatření budou realizována v rámci vysoutěžené ceny, tzn., bude realizováno více opatření za stejnou cenu.

 

8) Radní RNDr. Vágai upozornil, že investor bytových domů, které se mají stavět v Mlýnské ulici, opět nezajistil posekání těchto pozemků. Tajemník přislíbil vyzvat investora k nápravě stavu.

 

9) Starosta sdělil, že v termínu do 20. 10. 2016 bude MěÚ shromažďovat požadavky do rozpočtu města na rok 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.