Rada města

Usnesení rady ze dne 22.9.2016

Jan Tomsa  11.10.2016 08:37

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 9. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner,  Ing. Klára Kalinová PhD.,

 

Program: 1) Žádost o proplacení části nákladů na zbudování chodníku

                2) Terra Group

                3) Pronájem sálu Beseda

                4) Návrh na zvýšení nájmu NP k 1. 1. 2017

                5) Hodnocení ředitele ZŠ a MŠ0

                6) Žádost SčVaK

                7) Stanovení odpisů

                8) Pouť

                9) Informace k novelizaci přestupkového zákona

                10) Zadávací dokumentace kotelna

                11) Opravy komunikací

 

1) Zástupce společnosti Terra Group představil radním informace o projektu „Obec občanům“ – jedná se o energetickou soutěž pro občany Rychnova u Jablonce.

 

 

Návrh usnesení:

176/09/16 -  rada města schválila uzavření Dohody o součinnosti v 1. fázi projektu Obec Občanům se společností Terra Group Investment, a.s.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s předloženým návrhem zadávací dokumentace na dodávku „Náhrada kotle a úprava strojní části“.

 

Návrh usnesení:

177/09/16 – rada města schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Náhrada kotle a úprava strojní části“ – Plynová kotelna v ul. Tovární 68.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost p. L. Valeše o proplacená ½ nákladů za opravu chodníku u domu čp. 511 v Truhlářské ulici, kterou žadatel provedl. Žadatel opravu provedl bez předchozí odhody s městem.

 

Návrh usnesení:

178/09/16 – rada města nesouhlasí s proplacením ½ nákladů za opravu chodníku u domu čp. 511 v Truhlářské ulici.

4 hlasy pro

 

4) Rada města projednala žádost o pronájem sálu Besedy p. R. Gáborovi pro pořádáním křesťanského evangelického semináře.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:

179/09/16 – rada města souhlasí s pronájmem sálu Besedy p. R. Gáborovi za účelem pořádání křesťanského semináře ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2016 s tím, že pronájem dne 1. 10. se uskuteční pouze v případě, že bude bezproblémová.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s nabídkami firem Eurovia, Strabag, SaM a Golas na opravy komunikací Pelikovice a Lipová. Nabídky na rekonstrukci ve výši:  GOLAS, a.s. 1.412 117,-Kč, SaM Silnice a mosty, a.s. 1.411 336,-Kč, EUROVIA CS, a.s.  1.240 074,-Kč a STRABAG, a.s. 1.287 431,-Kč všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 

Návrh usnesení:

180/09/16 – rada města rozhodla, že rekonstrukci komunikace Pelikovice a Lipová provede firma EUROVIA CS, a.s.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem na úpravu ceny pronájmu sálu Beseda a s informací o výši nájemného v okolních městech a obcích.

 

N8vrh usnesení:

181/09/16 – rada města rozhodla, že nájem za sál Besedy bude činit 500,-Kč/hodina za pronájem na komerční aktivity, 250,-Kč/hodina nekomerční akce, pro místní spolky a spolky s působností v Rychnově u Jablonce nad Nisou nebude nájem účtován.

4 hlasy pro

 

 

7) Rada města se seznámila s informací účetní o možnosti zvýšit nájemné za nebytové prostory k 1. 1. 2017 o roční míru inflace (v roce 2015 činila 0,3 %)

 

 

Návrh usnesení:

182/09/16 – rada města rozhodla zvýšit nájemné za nebytové prostory k 1. 1. 2017 o průměrnou meziroční míru inflace.

3 hlasy pro, 1 proti

 

8) Radní konstatovali, že pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ dosud nemají všechny podklady.

 

Návrh usnesení:

183/09/16 – rada města ukládá MěÚ vyzvat ředitele ZŠ a MŠ k předložení hodnotící zprávy za II. pololetí školního roku 2015/2016 včetně výroční zprávy a to v termínu do 14. 10. 2016.

4 hlasy pro

 

 

 

 

 

9) Rada města se seznámila s žádostí SVČK o souhlas s částečnou uzavírkou komunikace Truhlářská z důvodu havárie vodovodního potrubí.

 

Návrh usnesení:

184/09/16 – rada města na základě žádosti SVČK s částečnou uzavírkou komunikace Truhlářská ve dnech 5. 9. až 7. 9. 2016.

4 hlasy pro

 

10) rada města projednala žádost ZŠ o souhlas se zařazením el.pánve do odpisové skupiny a žádost MěÚ o stanovení doby odepisování zastávky u ČD.

 

 

Návrh usnesení:

185/09/16 – rada města schválila zařazení el. pánve 700PE-03 do III. Účetní odpisové skupiny CZ-CPA 51.28 s délkou odepisování 12 let rovnoměrným způsobem a dále schválila dobu odepisování zastávky MHD u ČD na 10 let.

4 hlasy pro

 

11) Starosta informoval radní o organizaci letošní Svatováclavské poutě.

 

12) Starosta a tajemník informovali radní o novelizaci přestupkového zákona především s ohledem na povolování akcí, které by mohly způsobit rušení nočního klidu.

 

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                    starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.