Rada města

Usnesení rady ze dne 7.9.2016

Jan Tomsa  14.09.2016 15:08

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 7. 9. 2016

 

Přítomni: Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner, (od bodu 6. Ing. Klára Kalinová PhD.,

 

Program:

 1. Návrh na navýšení pronájmu - sál Beseda
 2. Odpisový plán - herní prvek MS
 3. Chodník Brusičská
 4. Informace o přesunu pohledávek
 5. Dodávka tepla pro rok 2017
 6. Pronájem bytu Lesní 532
 7. Umístění kontejneru Květinová
 8. Byt Nádražní 569
 9. Hřbitov – rekonstrukce vjezdu
 10. Informace o vyklizení příslušenství bytu Husova 490
 11. Sítě Hranice
 12. Žádost o pronájem sálu
 13. Přijetí daru – půlmaraton
 14. Žádost o souhlas s umístěním stavby

 

 

1. Návrh na navýšení pronájmu - sál Beseda:

Rada města projednala návrh na stanovení nového sazebníku pronájmu sálu Besedy, který rozlišuje účel pro nájem na soukromé akce a oslavy, komerční akce a akce spolků.

 

Usnesení:

162/09/16 - Rada města ukládá MÚ provést analýzu nájemného v okolních městech a obcích. Kokonín, Střelnice, Hodkovice, Zahrádkářská klubovna.

 Termín do 22. 9. 2016

4 - pro

 

 

2. Odpisový plán - herní prvek MŠ – rada města projednala žádost o stanovení odpisového plánu.

 

Usnesení:

163/09/16 - Rada města schvaluje odpisový plán pro kovovou herní troj věžovou sestavu a stanovuje dobu odepisování 20 let, rovnoměrným způsobem.

4 – pro

 

 

 

3. Poláček – chodník – rada města projednala žádost p. Poláčka o provedení chodníku před domem na vlastní náklady.

 

 

Usnesení:

164/09/16 - Rada města souhlasí s rekonstrukcí chodníku v ul. Brusičská, před domem čp. 366 na náklady pana Poláčka. Podmínkou souhlasu je předložení konstrukčního řešení chodníku.

4 - pro

 

4. Informace o návrhu přesunu pohledávek – rada se seznámila s návrhem přesunu pohledávek.

 

Bere na vědomí.

 

  5. Dodávka tepla pro rok 2017- rada města byla seznámena se stávající situací ohledně dodávky tepla do odběrných míst Města Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Usnesení:

165/09/16 - Rada města ukládá MÚ připravit materiály pro vypsání výběrového řízení, které budou předloženy ke schválení do ( 22.9.2016)

4 pro - 1 - zdržel

 

6) Nájemné - pronájem bytu Lesní 532  – rada města se seznámila stavem bytu po rekonstrukci

 

Usnesení:

166/09/16 - Rada města rozhodla o vyvěšení úmyslu pronájmu bytu Lesní 532. Součástí nájmu není kuchyňská linka a její spotřebiče (sporák a digestoř). Podmínkou přidělení bytu je souhlas budoucího nájemce s odkoupením kuchyňské linky a spotřebičů sporák a digestoř v celkové hodnotě 14.000,-Kč.

4 pro, 1 – zdržel

 

7. Umístění kontejneru Květinová – rada města se seznámila se žádostí pana Patřičného

 

Usnesení:

167/09/16 - Rada města souhlasí se záborem pozemku do 30. 9. 2016, dle standardních podmínek města.

5  pro

 

 

8. Byt Nádražní 569 – rada města se seznámila s materiálem o stavu bytu

 

Usnesení:

168/09/16 - Rada ukládá MÚ připravit podklady pro vypsání zhotovitele rekonstrukce bytu.

5 pro

 

9. Hřbitov - nabídky opravu vstupu – rada se seznámila s předloženými nabídkami na opravu vstupu, dlažby za branou hřbitova. Rada města vybrala cenově výhodnější nabídku.

 

Usnesení:

169/09/16 - Rada města vybrala pro zhotovení díla firmu Intes – Jaroslav Dvořák, za cenu 98.651,30 Kč.

 

4 pro 1 zdržel

 

10. Informace o vyklizení bytu v čp. 490 – do současné doby nedošlo k vyklizení příslušenství bytu - půdy, které mělo být do 30. 8. 2016.

 

Usnesení:

170/09/16 - Rada města rozhodla o vyklizení příslušenství bytu - půdy v č. p. 490 na náklady předchozího nájemce.

5 - pro

 

11. Sítě Hranice - Spol. EMSL požádala o souhrnné stanovisko k připravované stavbě kabelového vedení NN pro 10 RD. Zároveň také požádala o Zvláštní užívání komunikace – uložení sítí.

 

Usnesení:

171/09/16 - Rada města nemá námitek k výstavbě kabelového vedení NN pro 10 RD (stavba č. IV-12-4014662), která se dotkne pozemků města č. 3308 a 3272 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

5 - pro

 

172/09/16 - Rada města souhlasí se zvláštním užívání MK na ppč. 3308 (hranice) z důvodu uložení kabelového vedení NN.

5 – pro

 

12. Info - pronájem sálu žadatel - B.R.I.S. BIBLICKA ROMSKÁ EVANGELICKÁ - Rada požaduje doložit právní subjektivitu žadatele, neboť se ji nepodařilo ověřit.

 

Usnesení:

173/09/16 - Rada ukládá MÚ prověřit právní subjektivitu žadatele.

5 – pro

 

13. Přijetí daru Inteva – Půlmaraton

 

Usnesení:

174/09/16 - Rada města schválila přijetí finančního daru od společnosti Inetva Products Czech Republic a.s. ve výši 10.000,-Kč pro účely organizace Svatováclavského půlmaratonu.

5 - pro

 

14. Mašek - žádost o souhlas umístěním stavby – rada se seznámila s žádostí.

 

Usnesení:

175/09/16 - Rada města nemá námitek proti zhotovení stavby dle předložené situace a s její stavbou souhlasí.

4 - pro 1- zdržel

 

 

Ing. Martin Vágner                                                      Tomáš Levinský

místostarosta                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.