Rada města

Usnesení rady ze dne 17.8.2016

Jan Tomsa  25.08.2016 13:44

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17. 8. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Klára Kalinová PhD., RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner (od bodu 7) 

 

 

Program: 1) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor

                2) Pronájem bytu v DPS

                3) Žádost o umožnění splátkového kalendáře

                4) Byt v čp. 532

                5) Zápis kronikáře za rok 2014

                6) Výběrová řízení

 

1) Rada města projednala žádost p. Sovince o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor (skle a půda) v objektu čp. 490 a to do 31. 8. 2016. Do tohoto termínu provede vystěhování zbylých věcí, které zde jsou po p. Sovincové.

Návrh usnesení:

153/08/16 – rada města na základě žádosti p. Sovince souhlasí s tím, že žadatel provede vystěhování zbylých věcí po p. Sovincové v termínu do 31. 8. 2016 uložených na  části půdy a ve sklepních prostorech s tím, že žadatel uhradí příslušnou částku za užívání těchto prostor, která bude vypočítána dle metodiky stanovení výše nájmu k bytům (příslušenství bytu).

3 hlasy pro, 1 nehlasoval

 

2) Rada města se seznámila s doporučením vedoucí DPS p. Jaklové na přidělené uvolněného byt v Domově s pečovatelskou službou.

Návrh usnesení:

154/08/16 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volný byt v DPS p. L. Vokálovi.

4 hlasy pro

 

 

 

3) Rada města projednal žádost p. Cermanové o umožnění splátkového kalendáře za dlužné nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu v čp. 780 a umožnění posunutí termínu vyklizení bytu k 31. 8. 2016.

Návrh usnesení:

155/08/16 – rada města postupuje žádost p. Cermanové o umožnění splátkového kalendáře za dlužné nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu v čp. 780 zastupitelstvu města. Rada města souhlasí s tím, že byt předá žadatel městu v termínu do 31. 8. 2016.

4 hlasy pro

 

4) Rada města projednala návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu rekonstruovaného bytu v Lesní 532.

Návrh usnesení:

156/08/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu bytu 2+1 v čp. 532 v ulici Lesní.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila se zápisem do kroniky města za rok 2014.

Návrh usnesení:

157/08/16 – rada města bere na vědomí zápis kronikáře za rok 2014.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s vyhodnocením nabídek na provádění zimní údržby města v sezóně 2016/2017.

Návrh usnesení:

158/08/16 – rada města rozhodla, že zimní údržbu komunikací v zimní sezóně 2016/2017 bude provádět firma Autodoprava Roman Machala.

3 hlasy pro, 1 proti

 

7) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na „ Úpravu parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou (II.) – 2016.

 

 

N8vrh usnesení:

159/08/16 – rada města rozhodla na základě doporučení komise pro výběrová řízení, že akci „ Úpravu parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou (II.) – 2016.“ provede firma Green project, s.r.o. Podmínkou realizace akce a uzavření smlouvy je schválení uvolnění finančních prostředků zastupitelstvem města. Návrh bude předložen na zasedání zastupitelstva v září 2016.

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení na „Opravu mostu u čp. 616 – 2016“

Návrh usnesení:

160/08/16 – rada města rozhodla na základě doporučení komise pro výběrová řízení, že akci „Opravu mostu u čp. 616 – 2016“ provede firma EUROVIA, a.s. Podmínkou realizace akce a uzavření smlouvy je schválení uvolnění finančních prostředků na tuto akci zastupitelstvem města.

5 hlasů pro

 

9) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s konáním nohejbalového turnaje na městském sportovišti dne 20. 8. 2016.

Návrh usnesení:

161/08/16 – rada města souhlasí s konáním nohejbalového turnaje na víceúčelovém sportovišti dne 20. 8. 2016.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Klára Kalinová PhD.                                                                                      Bc. Tomáš Levinský

              radní                                                                                                                starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.