Rada města

Usnesení rady ze dne 15.6.2016

Jan Tomsa  22.06.2016 08:03

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15. 6. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., RNDr. Tomáš Vágai

Omluveni: Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) Stanovení doby odepisování – herní prvky Požárnická a  Nová

                  2) Žádost o rozpočtový přesun

                  3) Žádost od úřadu práce

                  4) Parkování v trávě

                  5) Žádost o přerušení doplňkové činnosti ŠJ

                  6) PENB a kontrola kotlů

                  7) Žádost o souhlas se zřízením sjezdu

                  8) Převod v rámci paragrafu v rozpočtu

                  9) Výběrové řízení na WC na ZŠ

 

1) Rada města projednala návrh účetní na stanovení doby odepisování nově pořízených herních prvků.

Návrh usnesení:

121/06/16 – Rada města stanovila dobu odepisování herní sestavy FLORA 102 v ulici Nová a nových herních prvků v ulici Požárnická na dobu 10 let.

4 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost knihovnice o převod v rozpočtu v rámci paragrafu knihovny v rozpočtu města.

Návrh usnesení:

122/06/16 – rada města schválila přesun částky 9.000,-Kč z položky DHM na položku Opravy a udržování v rámci paragrafu Knihovna v rozpočtu města.

4 hlasy pro

 

 

 

3) Rada města se seznámila s žádostí úřadu práce o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/20056 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Návrh usnesení:

123/06/16 – rada města vydává souhlas obce  ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/20056 Sb., o pomoci v hmotné nouzi dle žádosti úřadu práce č. j.: 29991/2016/JN.

4 hlasy pro

 

4) Místostarosta přednesl radním problém s parkováním osobních automobilů na veřejné zeleni a navrhl tuto věc řešit např. vyhláškou města.

Návrh usnesení:

124/06/16 – rada města ukládá MěÚ připravit vyhlášku o čistotě města a užívání veřejného prostranství, která bude mimo jiné řešit i zákaz parkování na veřejné zeleni.

4 hlasy pro

 

5) Rada města znovu projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ o dočasné přerušení vedlejší činnosti školní jídelny. Důvodem pro přerušení je kapacita školní jídelny, kdy v dalším školním roce by neodpovídala povolená kapacita školní jídelny v případě, že by se zde stravovali žáci a cizí strávníci.

Návrh usnesení:

125/06/16 – rada města souhlasí s dočasným přerušením vedlejší činnosti ZŠ  a MŠ – stravování cizích strávníků a to od 1.7.2016.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s nabídkami na realizaci průkazů energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření energií.

 

Návrh usnesení:

126/06/16 – rada města rozhodla, že zpracování PENB dle zákona o hospodaření energií realizuje pro město společnost PKV s tím, že do návrhu smlouvu bude  zapracováno sankční ustanovení, které bude řešit případné nedodržení podmínek PENB.

4 hlasy pro

 

 

7) Rada města projednala žádost p. Drápalíka o souhlas se sjezdem na komunikaci na pozemku č. 3308 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

127/06/16 – rada města na základě žádosti p. Drápalíka souhlasí se zřízením sjezdu na pozemek č. 3308 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

8) Rada města projednala žádost o schválení převodu v rámci paragrafu Údržba veřejné zeleně.

Návrh usnesení:

128/06/16 – rada města schválila převod částky 7.000,-Kč v rámci § Údržba veřejné zeleně z položky stroje, přístroje na položku drobná hmotný majetek.

4 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci realizace akce „ZŠ I. výstavba WC“.

 

Návrh usnesení:

129/06/16 -  rada města na základě doporučení komise pro vývěrová řízení rozhodla, že realizaci akce „ZŠ I. – výstavba WC“ provede firma Lukáš Žváček s celkovou cenou za provedené dílo 292.014,-Kč včetně DPH. Podmínkou realizace této akce je schválení návrhu k dodatku rozpočtového opatření č. 6.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                               Bc. Tomáš Levinský

     Místostarosta                                                                                                        starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.