Rada města

Usnesení rady ze dne 21.4.2016

Jan Tomsa  12.05.2016 12:38

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 4. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vagai

 

Program: 1) ceník pronájmu tenisových kurtů

                2) prodej vyřazených židlí z Besedy

                3) rozpočet na úpravu západní části náměstí

                4) herní prvky na MŠ

                5) dětské hřiště v ulici Požárnická

                6) realizace oprav v Příkré ulici a odvodnění na Liščí Jámě

                7) návrh plakátu na Rychnovské slavnosti

                8) návrh na stanovení odpisů

                9) reklamní předměty

              10) nabídka na pořízení sférických fotografií

              11) žádost o pronájem pozemku

 

 

1) Rada města se seznámila s návrhem nového ceníku pronájmu kurtů na víceúčelovém sportovišti. V návrhu bylo počítáno s tím, že roční rodinná permanentka pro rychnovské rezidenty ( 2 dospělí + 2 děti ) bude stát 2.000,-Kč. Po diskuzi v radě a s ohledem na další ceny za pronájem kurtů byla navržena cena za rodinnou permanentku ve výši 2.800,-Kč.

 

Návrh usnesení:

87/04/16 – rada města schválila nový ceník pronájmu tenisových kurtů na víceúčelovém sportovišti.                             

3 hlasy pro, 2 se zdrželi

 

2) Rada města se seznámila s návrhem na odprodej vyřazených nepotřebných židlí ze sálu Besedy.

 

Návrh usnesení:

88/04/16 – rada města schválila prodej vyřazených židlí ze sálu Besedy za 40,-Kč/kus.

5 hlasů pro

 

 

3) Rada města se seznámila s projektovou dokumentací k realizaci osázení a úpravy západní části náměstí.

Návrh usnesení:

89/04/16 – rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na osázení a úpravu západní části náměstí dle projektové dokumentace zpracované Ing. Folcem  s tím, že realizace bude rozdělena do dvou etap, za prvé na realizaci úpravy zeleně a osázení a za druhé na realizaci stavebních prvků.

5 hlasů pro

 

4) Rada města se seznámila s žádostí ZŠ a MŠ o schválení nákupu kombinované troj věžové sestavy UNIVERSAL 6U-305KS-10 na zahradu Mateřské školy.

Návrh usnesení:

90/04/16 – rada města schválila nákup kombinované troj věžové sestavy UNIVERSAL 6U-305KS-10 na zahradu Mateřské školy v ceně 213.034,-Kč a zároveň schválila převod částky 213.000,-Kč z rezervního fondu do fondu investic na pokrytí tohoto nákupu.

5 hlasů pro

5) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení z výběrového řízení na vybudování dětského hřiště v ulici Požárnická, které nahradí stávající nevyhovující dětské hřiště.

 

Návrh usnesení:

91/04/16 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „dětské hřiště ul. Požárnická“ provede firma FLORA SERVIS s.r.o. s celkovou cenou za provedené dílo 349.496,- Kč včetně DPH. Podmínkou realizace je schválení uvolnění finančních prostředků zastupitelstvem města.

5 hlasů pro

 

6) Rada města se seznámila s informací ve věci opravy asfaltových krytů v ulici Příkrá, kterou bude realizovat firma Berdych plus s.r.o. Poškození bylo způsobeno výstavbou dešťové kanalizace pro potřeby logistického areálu. Veškeré náklady na opravu ponese investor výstavby logistického areálu.

Při výstavbě došlo dále k poškození betonových žlabů v rozsahu cca 8 metrů. Vzhledem k tomu, že zbytek betonových žlabovek je ve velmi špatném stavu, proto zde bude provedena celková oprava z prostředků města. Namísto částečné opravy žlabovek v Příkré bylo dohodnuto, že firma provede opravu propustku na Liščí Jámě.

 

 

 

7) Rada města se seznámila s grafickými návrhy plakátu na Rychnovské slavnosti.

Návrh usnesení:

92/04/16 – rada města vybrala grafický návrh č. 2 plakátu pro Rychnovské slavnosti pořádané v květnu.

5 hlasů pro

8) Rada města projednala návrh na stanovení doby odepisování traktoru zakoupeného pro údržbu veřejné zeleně.

Návrh usnesení:

93/04/16 – rada města stanovila dobu odepisování nově zakoupeného traktoru STIGA Estate 6092 HW na 5 let.

5 hlasů pro

 

9) Rada města se seznámila s návrhem na pořízení reklamních předmětů města v rámci schváleného rozpočtu.

 

10) Rada města se seznámila s nabídkou na pořízení sférických fotografií pro využití např. na webových stránkách města. Pro posouzení nabídky rada požaduje předložení finanční nabídky.

 

11) Rada města se seznámila s žádostí firmy RENGL o pronájem části pozemku č. 155 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro umístění plakátovací plochy. Starosta upozornil na skutečnost, že v místě, které firma požaduje je plánována výstavba nového zálivu pro městskou hromadnou dopravu.

Návrh usnesení:

Rada města schválila zveřejnění úmyslu pronájmu části pozemku č. 155 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

2 hlasy pro, 1 proti, 2 se zdrželi – usnesení nebylo přijato.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                         Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                       starosta

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.