Rada města

Usnesení rady ze dne 7.4.2016

Jan Tomsa  15.04.2016 09:02

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 7. 4. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

Omluven: RNDr. Tomáš Vagai

Program:    1) plán bezbariérových tras

                   2) poradenská činnost a správa VO

                   3) pronájem pastvin Pelikovice

                   4) nabídka na projektovou činnost – koupaliště

                   5) depozitář – vytipování vhodného pozemku

                   6) zpráva o bezpečnostní situaci 2015

                   7) informace mikrojesle

                   8) dětské hřiště v ulici Nová

                   9) souhla s s kácením

                 10) žádost o ukončení nájmu dohodou

                 11) žádost o posktnutí daru do tomboly

                 12) ZŠ – souhla s spřijetím daru

                 13) pronájem garáže naproti MěÚ

                 14) prodej palivového dřeva

                 15) ZŠ nová třída výběrové řízení

                 

1) Na zasedání rady dorazili zájemci o pronájem pastvin na Pelikovicích, p Nejezchleba oznámil, že od svého záměru ustupuje, jediným zájemcem tak zůstal p. Blahovec.

Návrh usnesení:

75/04/16 – rada města schvaluje pronájem části pozemků č. 1353/3, 1353/2, č. 1320/3, č. 1321/2, č. 1320/1, č. 1319/1, č. 558/1, č. 565/1, č. 576/1, č. 602/2, č. 602/1, č. 612/1 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou o výměře 1549 m2 panu Tomáši Blahovcovi  na dobu od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 za cenu 3.098,-Kč.

 

3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala návrh na pořízení Plánu bezbariérových tras města, tento plán vychází z doporučení Vlády ČR z Programu mobility, zároveň bude sloužit jako podklad pro čerpání dotací.

Návrh usnesení:

76/04/16 - Rada města rozhodla o vypracování Plánu bezbariérových tras města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jako zpracovatele Plánu bezbariérových tras města Rychnov u Jablonce nad Nisou vybrala firmu DPA s.r.o.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s nabídkou na projektovou činnost „ Revitalizace nádrže – Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelikovice“.

 

4) Rada města se seznámila s žádosti Libereckého kraje o pomoc s vytipováním vhodného pozemku pro vybudování centrálního depozitáře Libereckého kraje.

 

5) Rada města se seznámila se Zprávou o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Rychnov u Jablonce nad Nisou, kterou vypracovalo obvodní oddělení Policie ČR.

Návrh usnesení:

77/04/16 - rada města vzala na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Rychnov u Jablonce nad Nisou v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

3 hlasy pro

 

6) Rada se seznámila s informací o zahájení pilotního ověření zřízení a provozu mikrojeslí v obcích České republiky.

Na zasedání dorazila radní Bc. Benešová.

7) Rada města se seznámila s žádostí o přehodnocení usnesení č. 70/03/16 tykajícího se náhrady herních prvků v prostoru pře panelovým domem v Nové ulici č. p. 652 – 654. Starosta informoval radu, že na webových stránkách zprovoznil anketu, kde je možné vyjádřit svůj názor, zda zde zachovat herní prvky či nikoliv.

Návrh usnesení:

78/04/16 – rada města se seznámila s žádostí přehodnocení usnesení č. 70/03/16 tykajícího se náhrady herních prvků v prostoru pře panelovým domem v Nové ulici č. p. 652 – 654 a postupuje tuto žádost zastupitelstvu města.

3 hlasy pro

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s kácením javoru na pozemku č. 612/21 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

návrh usnesení:

79/04/16 – rada města na základě žádosti p. Baksalaryové a vyjádření p. Kadlece souhlasí s pokácením javoru na pozemku č, 612/21 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

3 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s žádostí p. René Palduse o ukončení nájmu bytu v čp. 209 dohodou ke dni 31. 5. 2016

Návrh usnesení:

80/04/16 – rada města ukládá MěÚ zveřejnit úmysl pronájmu bytu v čp. 209. Rada města dále souhlasí s uzavřením dohody o předčasném ukončení nájmu za podmínky, že bude tento byt v termínu výpovědní lhůty pronajmut novému zájemci.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s žádostí Domovu Maxov o poskytnutí nefinančního daru do tomboly na plese, který Domov Maxov pořádá.

Návrh usnesení:

81/04/16 – rada města schválila poskytnutí 2 ks poukázek na tenisové kurty (á 5 hodin) do tomboly na ples Domovu Maxov.

4 hlasy pro

 

11) Rada města se seznámila s žádostí ZŠ a MŠ Rychnov o souhlas s přijetím věcného daru – monitorovacího systému SC-8107-JU2 včetně monitoru a dvou bezpečnostních kamer.

Návrh usnesení:

82/04/16 – rada města schválila přijetí věcného daru – monitorovacího systému SC-8107-JU2 včetně monitoru a dvou bezpečnostních kamer od firmy BATLIČKA s.r.o. pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce and Nisou.

4 hlasy pro

 

 

12) Rada města se seznámila s informací o uvolnění jednoho pakovacího stání v garáži naproti MěÚ. Starosta upozornil na zájem JSDHO Rychnov o prostor v garáži, který jednotka v souvislosti s připravovanou přístavbou hasičské zbrojnice využije.

 

Návrh usnesení:

83/04/16 – rada města rozhodla nezveřejňovat úmysl pronájmu jednoho parkovacího stání v garáži naproti MěÚ.

4 hlasy pro

 

13) Rada města se seznámila s návrhem systému a ceníku pro samovýrobu dřeva z nelesních pozemků.

Návrh usnesení:

84/04/16 – rada města schválila ceník pro samovýrobu dřeva z nelesních pozemků města.

4 hlasy pro

 

14) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci veřejné soutěže na akci „ ZŠ I. – nová třída“.

Návrh usnesení:

85/04/16 - Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „ZŠ I. – nová třída“ provede firma David Blažej - PROREKO ( IČO 71964258) s celkovou cenou za provedené dílo 280310,- Kč včetně DPH. Podmínkou realizace je schválení uvolnění finančních prostředků na tuto akci zastupitelstvem města.

 

4 hlasy pro

 

 

15) Na zasedání rady města vystoupil p. Tesař technický ředitel ARTMETAL ČECHY s.r.o., který prezentoval nabídku na odbornou, technickou a organizační pomoc při údržbě a rekonstrukci a vedení pasportu veřejného osvětlení města.

 

Návrh usnesení:

 

86/04/16 – Rada města schválila uzavření smlouvy o odborné, technické a organizační pomoci při údržbě, rekonstrukci veřejného osvětlení města Rychnova u Jablonce nad Nisou s firmou ARTMETAL ČECHY s.r.o.

 

4 hlasy pro

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                            starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.