Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201318 Sep 2019 02:42:18 CEST18 Sep 2019 02:42:18 CESTRekonstrukce veřejného osvětlení ul. Tyršova Brusičská, Rychnovhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=152Veřejná zakázka řeší rekonstrukci, výměnu dožilých stožárů veřejného osvětlení a zemních kabelových rozvodů v komunikacích Tyršova, Luční, Brusičská, Wolkerova. Silové rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou realizované na původních místech a trasách. Pro instalaci budou použity výhradně prvky schválené městem Rychnov u Jablonce nad Nisou. Variantní řešení se nepřipouští. Rekonstruované napájecí rozvody v délce 698 bm Počet měněných stožárů do 6 m 16 ks Počet nových svítidel SHC 70 W 16 ks Počet nových rozvaděčů PRVO 2 ks 2019-09-09 00:00:00Modernizace kuchyně ZŠ II v Rychnově u Jablonce nad Nisou – 1. etapahttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=150Dodávka a montáž technologického vybavení kuchyně ZŠ II v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle specifikace výběrového řízení zadavatele. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu.2019-08-14 00:00:00Zimní údržba v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro sezónu 2019 až 2023http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=151Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby na místních a účelových komunikacích v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou v sezóně 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, s garancí paušální úhrady ve výši 200.000,- Kč v jedné zimní sezóně, pokud vykázaná činnost tuto částku nepřekročí. Jedná se o lokality Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Dolní Dobrá Voda, Liščí Jáma, které jsou definované zákres komunikační sítě v příloze.2019-08-14 00:00:00Výměna zdroje vytápění v kotelně ZŠ (II. stupeň)http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=149Předmětem zakázky je výměna stávajícího zdroje tepla v 1.P.P. objektu na adrese Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou2019-05-30 00:00:00