Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201318 Aug 2017 05:17:07 CEST18 Aug 2017 05:17:07 CESTDostavba víceúčelového sportovního areálu Rychnov u Jablonce nad Nisou 2017http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=134Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je dokončení stavby víceúčelového sportovního areálu na ppčk. 1055/1, 1055/8 a 1469/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dle projektové dokumentace, vypracované Ing. Otakarem Novotným – stavební projekce, IČO: 148 82 205, ČKAIT 0500044, a dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Schneiderem – Aquaklimax, IČO: 747 25 947, ČKAIT 0501022. Dále dle specifikace workoutových prvků a specifikace lanové pyramidy dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4. Předmětem veřejné zakázky je dále dodržení všech podmínek plynoucích z Územního rozhodnutí č.j. MU/1522/2017 ze dne 15.5.2017 vydaného Stavebním úřadem Rychnov u Jablonce nad Nisou a Stavebního povolení č.j. 57575/2017 ze dne 26.6.2017 vydaného Magistrátem města Jablonec nad Nisou. Předmětem veřejné zakázky není oproti projektové dokumentaci osvětlení sportovního areálu. Nabídka bude obsahovat pouze přípravné práce pro budoucí možnou instalaci osvětlení (chráničky pro rozvod osvětlení apod.). 2017-06-30 00:00:00