Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201322 Feb 2018 17:57:51 CET22 Feb 2018 17:57:51 CETOpravy komunikací 2018http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=138Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle přiložené specifikace a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Opravy komunikací zahrnují obnovu obrusných vrstev vozovek a obnovu krytů chodníků a parkovišť. Jedná se o lokální opravy vytipované na základě zpracovaného pasportu komunikací. 2018-02-01 00:00:00Dodávka vozidla - nosič kontejnerůhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=137Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nového nákladního automobilu N1, s kontejnerovou nástavbou, 3 ks kontejnerů, dle uvedené technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.2018-01-30 00:00:00Výměna střešního pláště na objektu čp. 171 - 2018http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=136Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešního pláště na objektu čp. 171 Náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle výkazu výměr a specifikace zadavatele. Jedná se o výměnu střešního pláště včetně výměny poškozených částí krovu na základě provedení mykologického průzkumu. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu domu. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o veřejných zakázkách.2018-01-25 16:00:00