Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201330 Apr 2017 07:10:07 CEST30 Apr 2017 07:10:07 CESTStavební úpravy krajnic komunikací 2017 (2)http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=131Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy krajnic komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. 1. Úprava krajnice u mostu ul. Kokonínská – instalace gabionové zdi a rozšíření krajnice 2. Úprava chodníku u ZŠ ul. Ještědská – instalace plochy pro směsný odpad Akce č. 2 – Úprava chodníku u ZŠ ul. Ještědská, bude z důvodu bezpečnosti dětí realizována v období letních prázdnin ( 1.7.2017 až 3.9.2017) Součástí veřejné zakázky je i zajištění dopravně inženýrského opatření a zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí k předmětným opravám. Zadavatel výslovně upozorňuje, že realizace veřejné zakázky může být prováděna pouze částečně dle dostupných finančních prostředků. 2017-03-14 00:00:00Opravy komunikací 2017 (2)http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=132Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle zadávací dokumentace. Jedná se o celoplošné opravy obrusné vrstvy vozovek včetně lokální vyrovnávky ložní vrstvy a lokální sanace podkladních nestmelených vrstev. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. 1. Oprava komunikace ul. Komenského (úsek od křižovatky ul. Sokolská k č.p.679) 2. Oprava komunikace ul. Sokolská – II. etapa (úsek od ul. Brusičská k č.p. 547) 3. Oprava komunikace ul. Sokolská – III. etapa (úsek od ul. Brusičská k ul. Luční) 4. Oprava parkoviště u Tilie (ul. Horská) Součástí veřejné zakázky je i zajištění dopravně inženýrského opatření a zajištění vyjádření k existenci inženýrských sítí k předmětným opravám. U opravy č. 2 – Oprava komunikace ul. Komenského je záměr správce plynového řadu zařízení vyměnit z důvodu jeho technologického dožití. Předmětem veřejné zakázky během její realizace je také poskytnutí součinnosti při výměně plynového zařízení. Zadavatel výslovně upozorňuje, že realizace veřejné zakázky může být prováděna pouze částečně dle dostupných finančních prostředků. 2017-03-14 00:00:00