Program rozvoje města

Program rozvoje města je základním plánovacím dokumentem města zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (zde definován jako program rozvoje obce). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města. Na základě poznání situace v obci formuluje představy o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje města je důležitým podkladem pro rozhodování Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Hlavní motivací k vytvoření Programu rozvoje města (dále také PRM Rychnov u Jablonce nad Nisou) bylo vytvoření koncepčního dokumentu, který pomůže koordinovaně řídit rozvoj města vymezený na základě zjištění aktuální situace ve městě, názorů občanů a diskuze hlavních aktérů města. V dokumentu jsou formulovány představy o budoucnosti města a navrženy aktivity, které pomohou dosáhnout očekávaného stavu. Program rozvoje umožňuje komplexní přístup k řešení definovaných problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit města i jeho celkového potenciálu a je zásadním podkladem pro správné zacílení vnějších (dotace EU, národní dotace, krajské dotace apod.) i vnitřních prostředků města. Program rozvoje byl vytvářen v období od dubna 2016 do listopadu 2016. Zpracovatelem byla externí firma GaREP, spol. s r.o. ve spolupráci se zástupci vedení města. Na tvorbě PRM Rychnov u Jablonce nad Nisou se dále podílela expertní pracovní skupina sestavená z aktérů rozvoje ve městě, která měla dvě pracovní setkání. Do tvorby PRM Rychnov u Jablonce nad Nisou se zapojila také veřejnost formou dotazníkového šetření, řízených interview a setkání s občany. Názory a podněty od pracovní skupiny a veřejnosti byly využity v analytické i strategické části PRM Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Program rozvoje města byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2016

Projekt byl podpořen z fondu Libereckého kraje

Tomáš Levinský  05.12.2016 15:07

Prezentace tvorby PRM Garep

Tomáš Levinský  05.12.2016 09:21

Plán rozvoje města - analytická a návrhová část

Tomáš Levinský  12.10.2016 13:24

Program rozvoje města - analytická část

Jan Tomsa  25.07.2016 14:24

Město připravuje program rozvoje

Marie Strnadová  04.05.2016 10:10

 1 – 6 / 6 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.