Kotlíková dotace

I pro rok 2016 je vypsána kotlíková dotace, v rámci které mohou domácnosti žádat o dotaci ve výši až 85% z maximální částky 150 tisíc Kč, které jsou určeny na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější tepelný zdroj. Kotlíková dotace čerpá finanční prostředky ze zdrojů evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, přičemž hlavním cílem je zlepšit životní prostředí na území České Republiky a snížit spotřebu tuhých paliv.

Pro koho je kotlíková dotace určena?

 • Kotlíkovou dotaci lze čerpat pouze v rodinných domech, objektech k bydlení a v bytových domech, které disponují maximálně třemi bytovými jednotkami. (dotaci nelze využít na rekreační objekty)
 • V rámci dotace lze provést výměnu kotlů na tuhá paliva 1., 2. a 3. emisní třídy s ručním přikládáním. Přičemž, nový tepelný zdroj musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.

Výše kotlíkové dotace 2016

Výše dotace Účel dotace
70 % způsobilých výdajů Realizace kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů Realizace kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nebo plynového kondenzačního kotle
80 % způsobilých výdajů Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu

Pokud se Váš rodinný dům, či bytový dům nachází v obci, se zhoršenou kvalitou ovzduší, tak se výše kotlíkové dotace navyšuje o 5%.

Na co lze čerpat dotaci?

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (na mikroenergetická opatření lze čerpat maximálně 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

Co musíte doložit při žádosti o kotlíkovou dotaci?

 • Žádost o poskytnutí dotace (k dispozici na krajských úřadech)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu, materiálu a výkonu. Prohlášení o funkčnosti kotle a typu používaného paliva.
 • V případě, že je více spoluvlastníků domu, tak jejich písemný souhlas.
 • V případě, že je vlastník pozemku rozdílný od vlastníka nemovitosti, tak jeho písemný souhlas.

Pokud Váš dům nesplňuje energetickou účinnost C, tak je třeba provést jedno z následujících opatření, abyste mohli čerpat kotlíkovou dotaci.

 • Zateplení střechy, nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor, nebo podlahy, případně dílčí zateplení dalších konstrukcí
 • Opravy fasády (eliminaci tepelných mostů)
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního
 • Dílčí výměnu oken, výměnu vstupních a balkonových dveří, instalaci těsnění a dodatečnou montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 Kotle na uhlí a biomasu mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři, kteří disponují Osvědčením o získání profesní kvalifikace pro instalaci kotlů na biomasuPokud v současnosti již vlastníte nějaký automatický kotel s podáváním paliva, o dotaci nemůžete žádat. Program také nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí.

zroj: http://www.skrtilek.cz/

 

Na těchto stránkách naleznete vše co pro podání žádosti potřebujete:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Kotlíková dotace – Jak jsme na tom v Rychnově?

Tomáš Levinský  24.10.2016 12:16

 1 – 1 / 1 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Út7:00 – 11:0012:00 – 15:30
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Čt7:00 – 11:0012:00 – 15:30

Stavební úřad

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00

© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.