Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 23.11.2004

František Chlouba  02.12.2004 20:58

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, O. Preisler, R. Veverka, MUDr. J. Zetek, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí, Mgr. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru, J. Adler – předseda finančního výboru

Program:

  1. žádosti nájemníků nebytových prostor
  2. nájem stání v garáži u MěÚ
  3. plán zimní údržby

1) Starosta podal informaci o průzkumu o počtu cestujících na lince 15 s odjezdem 18.44 z Kamenné v Jbc. Dle průzkumu cestovala tímto zrušeným spojem cca 10 osob denně.

2) Rada města projednala žádost p. Novotné o zakoupení nového kotle do kadeřnictví. Současný kotel již není spolehlivý.
143/04 – rada města schvaluje pořízení nového kotle do kadeřnictví s tím, že bude nájemníkům účtován po dobu 10 let částka 500,–Kč měsíčně.
5 hlasů pro

3) Starosta radu seznámil s žádostí p. Melichara z řeznictví o pořízení nového bojleru.
144/04 – rada města schvaluje pořízení nového boleru do řeznictví s tím, že nájemníkovi bude účtována částka 140,–Kč měsíčně po dobu 10ti let.
5 hlasů pro

4) Radní vznesli dotaz na nebytové prostory v čp. 209, kde ukončil nájem p. Bastl. Na dalším zasedání budou radní informováni o tom, zda p. Seidl má podepsanou nájemní smlouvu a zda již otevřel prodejnu.

5) Rada se seznámila s návrhem odboru výstavby k oslovení firem k zakázce na výstavbu nového oddělení na MŠ.
145/04 – rada města ukládá odboru výstavby vyzvat tyto firmy k předložení nabídky na výstavbu nového oddělení na MŠ: INTES, BAK, STAVO UNION, GTS, ADAPTA, HOLEMÝ Smržovka, DI–TECH a INSTAV.
5 hlasů pro

6) Radní dále upozornili na neoznačený výkop v Mlýnské ulici. Starosta informoval, že se jedná o výkop firmy Regas. Odbor výstavby bude neprodleně informovat firmu a vyzve ji k zajištění tohoto výkopu.

7) Rada města projednala výpověd z nájmu stání v garáži naproti MěÚ, kterou podal p. Hloucal. Zároveň se rada seznámila s žádostí p. Kučery, který má o toto stání zájem na dobu 6 ti měsíců s tím, že provede opravu a zajištění vrat garáže v ceně cca 7 tis. Kč.
146/04 – rada města schválila dohodu o ukončená nájmu jednoho stání v garáži u MěÚ ke dni 30.11.2004 a zároveň schválila pronájem tohoto stání p. Ladislavu Kučerovi s tím, že místo nájmu provede p. Kučera opravy garážových vrat a jejich zajištění v ceně 7 tis. Kč.
5 hlasů pro

8) Rada se seznámila s návrhem plánu zimní údržby na období 2004 – 2005 a s tím, že zimní údržbu komunikací bude zajišťovat Kokonínská zemědělská a.s.
147/04 – rada města schválila plán zimní údržby na období 2004 – 2005.
5 hlasů pro

9) Tajemník informoval radní o možnostech ukládání povinnosti sekání pozemků v soukromém vlastnictví. V této věci se povedou další jednání s MěÚ Jbc.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.