Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 11.10.2004

Městský úřad  21.10.2004 18:29

Na úřední desce od 21.10.2004 do 15.11.2004

113/04 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny navržené finančním výborem dne 6.10.2004.

§ pol. popis částka
6171 5161 Služby pošt /úspora poštovné/ - 25.000,– Kč
3745 5021 OOV – úspora na vedlejších mzdách - 7.000,– Kč
5512 5171 letos se neuskuteční opr. stavidla Mohelka - 20.000,– Kč
6171 5175 úspora na návštěvách z Itálie a Německa - 20.000,– Kč
3612 5021 úklid č.p. 460 + 17.000,– Kč
3612 5032 ZP p. Němcová + 1.000,– Kč
3745 5137 sněhová fréza + 70.000,– Kč
3745 5027 chvilka 12/03 + 1.000,– Kč
3745 5198 civilní služba 12/03Ź + 2.000,– Kč
3314 5011 navýšení platu knihovnice /odprac.roky/ + 3.000,– Kč
3314 5031 SZ + 1.000,– Kč
3314 5032 ZP + 1.000,– Kč
6171 5021 nerozp.mzda p.Hofrichter a produkce Desanka /Kulturní dny/ + 57.000,– Kč
3745 5032 ZP p. Vacek + 1.000,– Kč
4314 5011 změna stupně mzdy + 2.000,– Kč
1031 5021 lesy mzdy p. Kadlas + 5.000,– Kč
1031 5032 ZP p. Kadlas + 1.000,– Kč
3745 5139 VZ květináče + 3.000,– Kč
úspora ve výdajích72.000,– Kč
dorovnat z navýšení 111293.000,– Kč
1112Daň ze sam.výd.činnosti FO+ 93.000,– Kč

Zastupitelstvo města zároveň schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2005. Zastupitelstvo stanovuje příjmy v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných výdajů nad 40.000,–Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce.

114/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č.1513/14 v k.ú. Rychnov manželům Kubelkovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města čp. 111/03

115/04 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a Českým telekomem, a.s. na zřízení věcného břemene za účelem umístění, provozu údržby a oprav telekomunikačního zařízení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích č. 561, 525, 526 a 531 v k.ú. Rychnov a k budově čp. 68.

116/04 – Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 95/04 a schvaluje prodej pozemku č. 1055/106 v k.ú. Rychnov manželům Horynovým za 495 Kč/m2 v souladu s podmínkami usnesení zastupitelstva města č. 111/03 s tím, že odkanalizování tohoto pozemku bude řešit nový vlastník.

117/04 – Zastupitelstvo města schválilo žádost p. Michala na prodloužení termínu zaplacení kupní ceny za byt v čp. 608 do konce listopadu 2004.

118/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Běhala rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 2+1 v čp. 608.

119/04 – Zastupitelstvo města se seznámilo s nabídkami na rekultivaci lomu a rozhodlo, že projektové práce budou zadány Ing. Hudcovi.

120/04 – Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č.5/04 o místních poplatcích.

121/04 – Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí p. Dvořáka a Kittela na určení náhradní lokality pro výsadbu stromů a rozhodlo, že trvá na výsadbě aleje ve hřbitovní ulici dle vydaného stavebního povolení a rozhodnutí komise pro životní prostředí.

122/04 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi v souvislosti s možnou uvažovanou výstavbou větrných elektráren zjistit informace o respondenčním průzkumu v Desné, zajistit konkurenční ekonomický rozbor provozu větrných elektráren a zajistit informace o větrných elektrárnách z Nové Vsi v Krušných horách.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.