Zastupitelstvo

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 19.4.2004

Městský úřad  12.05.2004 19:55

Na úřední desce od 12.05.2004 do 31.05.2004

44/04 – Zastupitelstvo města zamítlo návrh na vypsání místního referenda ve věci výstavby větrných elektráren.

45/04 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že bude nadále uvažovat o případné výstavbě větrných elektráren.

46/04 – Zastupitelstvo města zamítlo možnost umožnit výstavbu větrných elektráren bez spoluúčasti města.

47/04 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi města požádat Ing. Paška zástupce firmy WSB o předložení ekonomické studie případné spoluúčasti města na výstavbě větrných elektráren a při 100% účasti města na této výstavbě.

48/04 – Zastupitelstvo města schválilo změnu hranic katastrálního území mezi katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou a katastrálním území Pulečný a to tak, aby bylo možné zapsat do katastru nemovitostí garáž sl. Celbové a to dle geometrického plánu Ing. Palaty, který je přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

49/04 – Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 1753/1 díl c dle GP a pozemku č. 1751/2 v majetku města Rychnova za část pozemku č. 1754 díl a dle GP v majetku sl. Celbové vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dle geometrického plánu Ing.Palaty, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

50/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1521/1 v k.ú. Rychnov manželům Novákovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

51/04 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1522 v k.ú. Rychnov manželům Švrčinovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

52/04 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/4 v k.ú. Rychnov Ing. Haně Štěpánkové a Bc. Tomáši Haškovi za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

53/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Maryšky schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č.1766, 1767, 1733/1 a 1764 v k.ú. Rychnov u Jbc.

54/04 – Zastupitelstvo města nechválilo žádost p. Jana Kuchyňky o změnu funkčního využití pozemku č. 423/2 v k.ú. Rychnov.

55/04 – Zastupitelstvo města schválilo výkup zbořeniště na pozemku č. 767 v k.ú. Rychnov u Jbc. od pánu Feixe a Janaty za 200 tis. kč s tím, že kupní cena bude prodávajícím uhrazena poté až město obdrží do Pozemkového fondu závazné stanovisko ke změně funkčního využití území parcel 767, 768, 769, 770 a 771 pro výstavbu rodinných domků.
Smlouva nebude uzavřena v případě, že dojde ke zjištění možné ekologické zátěže na tomto pozemku.

56/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Michala schválilo zveřejnění úmyslu prodeje bytu 2 + 1 v čp. 608.

57/04 – Zastupitelstvo města rozhodlo zainvestovat výstavbu 11 vodovodních přípojek v ulici Hřbitovní. Vodovodní přípojky zůstanou v majetku města, které je pak bude prodávat stavebníkům.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.