Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 5.4.2004

Městský úřad  12.05.2004 19:54

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5.4.2004

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, MUDr. J. Zetek, R. Veverka, W. Pecher – předseda komise pro výběrová řízení, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí

Program:

  1. uzavření MŠ v době letních prázdnin
  2. žádost obce Pulečný
  3. kalkulace ceny tepla na rok 2004
  4. informace o místním referendu
  5. návrh na snížení poplatků za internet v městské knihovně

1) Starosta informoval o možnosti využít neoficiální cyklotrasu směrem na Hodkovice vedle rychlostní komunikace.

2) Starosta informoval radu o požadavku MŠ na uzavření školky v době hlavních prázdnin v termínu 19.7. – 20.8.2004.
24/04 – rada města souhlasí s uzavřením mateřské školy v době letních prázdnin v termínu 19.7. – 20.8.2004.
4 hlasy pro

3) Starosta předložil radě k rozhodnutí systém vytápění v domu chráněného bydlení na náměstí. Dům bude napojen na kotelnu v Besedě. Možnosti systému vytápění jsou tyto: 1) vybudování klasického výměníku 2) využití bytových stanic firmy Meibes, které jsou již využity v domě čp. 800. Cenový rozdíl mezi oběma systémy je cca 500 tis. Kč (Meibes je dražší). Výhodou systému Meibes je možnost regulace a měření každého bytu.
25/04 – rada města rozhodla využít pro ohřev teplé vody v domě s chráněným bydlením na náměstí systém firmy Meibes.
4 hlasy pro

4) Starosta informoval radu o žádosti obce Pulečný na tříměsíční pozastavení splatnosti faktury za dojíždějící žáky.
26/04 – rada města souhlasí s prodloužením splatnosti faktury za dojíždějící žáky obci Pulečný na dobu 3 měsíců.
4 hlasy pro

5) Starosta informoval o nutnosti změnit katastrální hranici s obcí Pulečný s ohledem na potřebu zapsat nemovitost (garáž) sl. Celbové do katastru nemovitostí, neboť garáž je postavena na stávající hranici katastrů. Věc bude předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města.

6) Starosta informoval radu o tom, že obdržel dopis od sdružení V+B, které má v pronájmu obchod se zeleninou, ve kterém mu oznamují rozdělení sdružení. Ze sdružení k 1.4.2004 odchází p. Vedral.
27/04 – rada města bere na vědomí rozpad sdružení V+B, s tím, že p. Bodiš bude nadále provozovat obchod se zeleninou.
4 hlasy pro

7) Rada města se seznámila na základě iniciativy p. Bodiše s návrhem na změnu vytápění přízemí domu čp. 173. Pan Bodiš dodal rozpočty na vytápění plynovým kotlem od firem Dvořák, Instop a Cimbál .
28/04 – rada ukládá se starostovi projednat s p. Bodišem možnost rozpočítání investice do topení v přízemí čp. 173 do nájmu. Rada města vybrala jako nevhodnější nabídku firmy Dvořák.
4 hlasy pro

8) Rada se seznámila s návrhem kalkulace ceny tepla na rok 2004 od firmy LENOXA (nárůst o 3 %).
29/04 – rada města ukládá starostovi města zajistit od zástupce společnosti Lenoxy zdůvodnění nárůstu ceny a zdůvodnění některých položek kalkulace např. procentuální navýšení ztrát.
4 hlasy pro

9) Rada města dále jednala o využití parkoviště vedle Tilie, kde v současné době parkují nákladní automobily. Rada se zabývala možností stání nákladních aut zakázat nebo zpoplatnit.
30/04 – rada města ukládá odboru výstavby projednat s Policií ČR možnost instalace značek s dodatkovou cedulí „ vjezd nákladních automobilů na zvláštní povolení“. V případě schválení instalovat sem tyto značky a nadále tyto povolení zpoplatnit 100,-Kč ta nákladní automobil a dne pro cizí, pro rychnovské paušální měsíční částkou.
4 hlasy pro

10) Starosta podal základní informace k možnosti vypsání místního referenda k otázce větrných elektráren. Podstatnou informací je možnost pořádání referenda současně s volbami do EU. Upozornil na nutnost dobře zformulovat otázku a na fakt, že rozhodnutí v referendu je závazné a zastupitelstvo ho nemůže zvrátit.

11) Rada města jednal o návrhu knihovnice na snížení poplatků vybíraných za internet. V návrhu byla uvedena 2 variantní řešení: 1) 5 kč za 10 min a 2) 5 Kč za 15 min. Dosud se platilo 1,-Kč za 1 min. Návrh vychází z toho, že knihovna tím, že je nyní napojena optickým kabelem na MěÚ nebude nadále platit žádné poplatky za internet. MěÚ je nyní připojen přes společnost Nextra.
31/04 – rada města schválila novou výši poplatku za připojení k internetu na městské knihovně, a to 5,-Kč za 15 min s tím, že minimální platba bude činit 5,-Kč.
4 hlasy pro

12) V souvislosti s uvolněním bytu 1+1 v čp. 472 v Nádražní ulici rozhodla rada o zveřejnění úmyslu pronájmu tohoto bytu.
32/04 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu volného bytu 1+1 v čp. 472 Nádražní ulice.
4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.