Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 1.3.2004

Městský úřad  24.03.2004 22:47

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, MUDr. J. Zetek, R. Veverka, O. Preisler, J. Adler – předseda fin. výboru, W. Pecher – předseda komise pro výběrová řízení, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí

Program:

  1. žádost sl. Pelantové
  2. prodej majetku
  3. rekonstrukce v čp. 173
  4. organizace soutěže na výstavbu DPS
  5. žádost o pronájem garáže
  6. souhlas s kácením

1) Rada se seznámila s žádostí sl. Pelantové o souhlas s uložením elektro a tel. přípojky k domu čp. 94.
16/04 – rada města na základě žádosti sl. Pelantové souhlasí s uložením elektro a tel. přípojky na pozemku 788/1 v k.ú. Rychnov (komunikace) za standardních podmínek.
5 hlasů pro

2) Starosta s ohledem na pořízení nového notebooku navrhl prodej starého notebooku. Tajemník seznámil radu s žádostí Svazu Diabetiků o dar (např. formou odepsané vypočetní techniky)
17/04 – rada města rozhodla o prodeji starého notebooku zn. Acer včetně externí vypalovačky Asus a příslušenství za 12 tis. Kč a starého nepoužívaného mobilu zn. Siemens za 1.000,-Kč.
5 hlasů pro
18/04 – rada města schválila poskytnutí 2 starých vyřazených počítačů jako daru Svazu diabetiků ČR v Jablonci a revokuje tak své usnesení č. 53/03 o prodeji těchto PC.
5 hlasů pro
19/04 – rada města schválila prodej starého vyřazeného 14" monitoru Ing. Hudcovi za 400,-Kč.
5 hlasů pro

4) Starosta navrhl snížit nájemné na DPS v bytech 2,3 a 4, kde se objevila vlhkost. Stavy jednotlivých bytů se průběžně sledují.
19/04 – rada města schválila snížení nájemného v DPS v bytech 2,3 a 4 o 15% z důvodu vlhkosti po dobu než bude vlhkost odstraněna.
5 hlasů pro

5) Starosta informoval radu o tom, že na ČTK se objevila zpráva o přidělení dotace z Česko-německého fondu ve výši 500 tis. Kč na opravu kostela.

6) Rada města se seznámila s nabídkou firmy INTES na rekonstrukci 2 bytů v prvním patře domu čp. 173. S ohledem na dobrou zkušenost při rekonstrukci bytů ve druhém patře rada rozhodla přidělit zakázku firmě INTES.
20/04 – rada města rozhodla, že další etapu rekonstrukce bytů v čp. 173 provede firma INTES za cenu 1.268.438,40 Kč dle předložené nabídky.
5 hlasů pro

7) Starosta informoval radu o nabídce na organizaci soutěže na stavbu nové DPS, nabídku předložil p. Maryško za firmu MAPA , navržená odměna činí 120 tis. Kč (cena včetně nákladů na povinou inzerci ve výši cca 70 tis. Kč)
21/04 – rada města rozhodla, že soutěž na výstavbu DPS zorganizuje firma MAPA s.r.o. za 120 tis. Kč s tím, že poslední splátka odměny ve výši 40 tis. Kč bude organizátorovi vyplacena v případě, že město získá dotaci na výstavbu DPS a pověřuje starostu podpisem příslušné mandátní smlouvy.
5 hlasů pro

8) Tajemník seznámil radu s žádostí p. Heřmana o pronájem garáže naproti čp. 490.
22/04 – rada města schválila pronájem 1 stání v garáži u čp. 490 p. Heřmanovi za 600,-Kč měsíčně.
5 hlasů pro

9) Tajemník informoval radu o tom, že p. Hillebrandová se z finančních důvodů odmítla přestěhovat do bytu 1+1 v DPS.

10) Předseda komise pro ŽP p. Černý požádal o souhlas s kácením vrby ve spojce mezi Občanskou a Spojovací, o kácení požádali manželé Sokolovi z důvodu, že jim spadlé větve již 2x poškodily plot.
23/04 – rada města souhlasí s radikálním snížení výšky vrby ve spojce mezi ulicí Občanskou a Spojovací s tím, že vrba bude postupně rozebrána do jedné třetiny od země a následně se bude sledovat stav stromu.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.