Aktuality

Schválený rozpočet na rok 2004

Městský úřad  08.03.2004 08:32

Na úřední desce od 08.03.2004 do 15.04.2004

§Pol.KomentářRozpočet 2004
 1111Daň ze záv.činn.FO2 572 000,00
 1112Daň ze sam.výd.č.FO845 000,00
 1113Daň z příjm.FO z kapitálových výn.145 000,00
 1121Daň z příjmů práv.osob2 101 000,00
 1122Daň z příjmu práv.osob za obce 
 1211Daň z přidané hodnoty4 300 000,00
 1361Správ.popl.210 000,00
 1341Popl.ze psů32 000,00
 1343Popl.z veř.prostr.20 000,00
 1344Poplatky ze vstupného 
 1345Popl.z ubyt.1 000,00
 1347Poplatky za provozování automatů80 000,00
 1337Poplatky za odpady1 081 000,00
 1351Odvod výtěžku z provozování loterií89 000,00
 1511Daň z nemovitostí554 000,00
 2460Splátky půjčky p. Holubová2 000,00
 4112Dotace-soc.dávky UZ 9807213 000,00
 4112Dotace ze st.rozp.640 000,00
 4122Dotace na hasič. sbor11 000,00
 4121Dotace od obcí/žáci120 000,00
 4122Financování škol z kraje UZ7 600 000,00
 4134převody vlastním fondům72 000,00
 4134převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/ 
 4213Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90102214 000,00
 8115Zůst. předch. roku3 437 000,00
 8115počáteční stav sociálního fondu13 000,00
    
10312119Prodej dřeva z lesa135 000,00
21402111Zpravodaj,inzeráty20 000,00
  Mapy, prodej a inzerce ORJ 22 
23212329Splátka kanalizace Pulečný216 000,00
31112111Popl. MŠ132 000,00
31132111Popl. šk.družina29 000,00
33122111Vstupné-koncerty90 000,00
33142111Popl. knihovna10 000,00
 2329knihovna - kopie ORJ 1 
 2329knihovna - internet1 000,00
 2329knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 
 2329knihovna-půjčovné CD ORJ 10 
35392132Zdrav.stř.pronájem /206 a 26 Šabat/232 000,00
36122132BH nájmy bytové2 100 000,00
36132132BH nájmy nebytové400 000,00
 2132Popl. z prodlení ORJ 50 
36322139Hřbitov-popl.3 000,00
36333119prodej plyn.zařízení plynárně 
37222111EKO-KOM Praha20 000,00
43142111Pečovatelská služba80 000,00
61712112Prodej odpad. pytlů5 000,00
 2131Pronájem pozemků23 000,00
 2132Pronájem místností4 000,00
 2210Pokuty z přestupků10 000,00
 2310prodej majetku - notebook12 000,00
 2322Přijaté pojist.náhr. 
 2328Úrok z prodlení Tílie24 000,00
 3202Splátky Tilia ORJ 720810 000,00
 2329Nahodilé200 000,00
 3111Prodej pozemků11 000 000,00
 3112Prodej ost. nem.- 500 Šprachta, 50 kotelna550 000,00
63102141Příjmy z úroků50 000,00
63102142Dividendy 
  Celkem příjmy40 308 000,00
    
10315139Lesy - materiál /zalesňování/15 000,00
 5169služby - odměna lesního hospodáře ORJ 103127 000,00
 5169Služby j.n. - ochrana kultur30 000,00
  celkem Lesy72 000,00
    
21405169Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška85 000,00
  celkem Vnitř.obchod,služby85 000,00
    
22125139Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu15 000,00
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid150 000,00
 5171 1 272 000,00
  celkem Silnice1 437 000,00
    
22195171opravy a udržování 
 5139Materiál na údržbu 
 5169Služby j.n. 
  celkem Zastávky 
    
22215329Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel)1 160 000,00
    
23215169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/10 000,00
 5171Opravy a udržování 
  celkem Odv.a čišť.odpad.vod10 000,00
    
31135331Příspěvek škole2 800 000,00
 5331Z kraje na mzdy UZ7 600 000,00
  Celkem ZŠ10 400 000,00
    
33125169Koncerty220 000,00
  Koncerty celkem220 000,00
    
33155171Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy40 000,00
  celkem Muzeum40 000,00
    
33145011Mzdy zaměstnanců191 000,00
 5021OOV - vedlejší27 000,00
 5031Pov.poj.na SZ57 000,00
 5032Pov.poj.na ZP17 000,00
 5136Knihy110 000,00
 5137DHM - skříň na CD-11,zástěna u WC-3,snímač čár.kódu-5,stojan na kola-2,5,shrnovací dveře do kanceláře-4,regál na knihy-3,2,stolek na nové knihy-5, čtyři židle-10,taburet-2,5,botník pro taneční studio-4,přestavba PC 2273 000,00
 5139 18 000,00
 5151Voda2 000,00
 5153Plyn50 000,00
 5154El. energie15 000,00
 5161Poštovné1 000,00
 5162Služby telekomu20 000,00
 5168SW služby 
 5169Nákup služeb j.n. - servis LANius-4,servis kopírka-5,5,revize topení-1,5,čištění kotlů-2,5,revize HP-0,5,servis PC sítě-419 000,00
 5171Opravy a udržování - silik.těsnění do oken 1.p.-6,5,opravy a nátěry vnitřních oken sklep-32,oprava svodů-15,odvlhčení dle Šrámka-83,izolace odtahu kotle-5,mřížky do dveří kotelny-1,stav.úpravy kotelny-20,údržba střechy -15178 000,00
 5172Porgram.vybavení - upgrade LANius 0,71 000,00
 5173Cestovné3 000,00
 5179účast.popl.1 000,00
 5181Provozní záloha 
  celkem knihovna783 000,00
    
33195021OOV /kronika/ - odměna kronikáře8 000,00
 5161Poštovné1 000,00
 5162Služby telekomu1 000,00
 5169Výstavy - propagace výstav1 000,00
 5175Pohoštění - na vernisáže4 000,00
 5194Květiny - vernisáže1 000,00
  celkem Záležitosti kultury j.n16 000,00
    
33995139SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)1 000,00
 5169Služby /balné,foto.../4 000,00
 5175SPOZ Reprefond23 000,00
 5194SPOZ dárky, květiny9 000,00
  celkem SPOZ37 000,00
    
    
35395021OOV - vedlejší mzdy28 000,00
 5031Pov.poj.na SZ7 000,00
 5032Pov.poj.na ZP3 000,00
 5139Materiál1 000,00
 5151Voda4 000,00
 5153Plyn95 000,00
 5154El. energie35 000,00
 5162Služby telekomu 
 5169Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík12 000,00
 5171Opravy a udržování - madlo u přístupu-5,5,označení-2,oprava fasády-20,oprava elektroinstalace-3,rekonstrukce kotelny-135,úprava kanalizace211 000,00
  celkem Zdravotní stř.+lékárna396 000,00
    
36125021Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK48 000,00
 5031Pov.poj.na SZ12 000,00
 5032Pov.poj.na ZP1 000,00
 5137DPS - překapáveč 2,5,vozík 1,5,poměrová měřidla do DPS 40,provizorní oplocení k DPS 2063 000,00
 5139Nákup materiálu - mycí prostř.DPS 8,mycí prostř. Beseda 1018 000,00
 5151Voda300 000,00
 5152Teplo Beseda a DPS400 000,00
 5153Plyn 
 5154El.energie230 000,00
 5162Služby telekomu -9 000,00
 5169Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík200 000,00
 5171Opravy a udržování - zateplení stropu II.NP 171-69,výměna oken Lesní 506-535,seznam objektů1 074 000,00
 5175Repre DPS2 000,00
 6119Geodet.práce Zálesí70 000,00
 6119Projekt DPS500 000,00
 6121rekonstrukce I.NP 173 /1 mil.z půjčky FRB/269 000,00
 5134přísp. na zim. obuv DPS2 000,00
  celkem Bytové hospodářství3 198 000,00
    
36315154El.energie240 000,00
 5169Nákup sl. j.n. 
 5171Oprava a udržování - nová lampaProcházka,Karela,u podchodu 30200 000,00
  celkem Veřejné osvětlení440 000,00
    
36325154El.energie9 000,00
 5139nákup materiálu 
 5169Nákup služeb j.n.40 000,00
 5171Opravy a udržování - výsadba zeleně50 000,00
  celkem Pohřebnictví99 000,00
    
36336121IS pro výst.RD Nad Zálesím10 000 000,00
    
37225169Kontejnery340 000,00
 5169Popelnice ORJ 51691 083 000,00
 5139Nákup materiálu /pytle/25 000,00
  Celkem Sběr a svoz kom.odpadů1 448 000,00
    
37455021OOV-mzdy vedlejší52 000,00
 5031Sociální pojištění13 000,00
 5032Zdravotní pojištění5 000,00
 5139materiál - květináče 1510 000,00
 5169Nákup služeb j.n.380 000,00
 5169stromy výsadba ORJ 4444 /6,8 dluh Valdice/100 000,00
  celkem Péče o vzhled obcí560 000,00
    
41795410soc.dávky/z dotace 
41865410soc.dávky/z dotace UZ 9807213 000,00
    
43145011Platy zaměstnanců550 000,00
 5031Povinné pojištění na SZ143 000,00
 5032Povinné zdravotní pojištění50 000,00
  Pečovatelská služba celkem743 000,00
    
55125139Nákup materiálu - proudnice 9,5,kulový ventil 18,akumulátor 9,pneu 32,čist.prostř. 1,5,hadice 17,svítilna na helmu 3,8,vysílačky 899 000,00
 5134oděvy prac.oděvy a holinky6 000,00
 5151Voda1 000,00
 5153Plyn25 000,00
 5154El. energie2 000,00
 5156Pohonné hmoty12 000,00
 5162Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů6 000,00
 5163pojištění výjezdové skupiny6 000,00
 5167Školení8 000,00
 5169Nákup služeb j.n. - revize HP 4,technické 4,revize kotle 1,510 000,00
 5171Opravy a udržování - karoserie Avia 20,cesta ke koupališti a stavidlo Mohelka 2040 000,00
 5173Cestovné1 000,00
 5175Pohoštění a dary -4 000,00
 5181Provozní záloha 
  celkem Požární ochrana220 000,00
    
61125023Platy zaměstnanců - starosta436 000,00
 5023OOV - radní a zastupitelé138 000,00
 5031Pov.poj.na SZ114 000,00
 5032Pov.poj.na ZP40 000,00
 5162Telefony/kupony/2 000,00
  celkem Míst.zast.org.730 000,00
    
64025366vratka zálohy na referendum32 000,00
  Celkem vratky32 000,00
    
61715011Platy zaměstnanců1 982 000,00
 5021OOV150 000,00
 5031Pov.poj. na SZ536 000,00
 5032Pov.poj. na ZP182 000,00
 5038Povinné pojištění15 000,00
 5136Knihy,tisk - časopisy, knihy, daňový tip, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky60 000,00
 5137DHM skartovací stroj5 000,00
 5139Nákup materiálu - 90 materiál + schránka na poštu 1,razítka pro stavební 6, žaluzie ke starostovi 10,stojánky na kola 2109 000,00
 5151Voda25 000,00
 5153Plyn48 000,00
 5154El. energie25 000,00
 5156Pohonné hmoty30 000,00
 5161Služby pošt a známky100 000,00
 5162Služby telekomu230 000,00
 5163Služby bank 610035 000,00
 5163Pojistné 610196 000,00
 5166Právní služby50 000,00
 5167Sl.škol.a vzděl.45 000,00
 5168SW služby100 000,00
 5169Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus420 000,00
 5171Opravy a udržování - rekonstrukce elektro chodby a starosta 80, malování chodby a starosty 40,rekonstrukce topení 80,oprava plotu 23,koberce matrika,účtárna a tajemník 20249 000,00
 5172Programové vybavení - letecké snímkování 22,OCAD mapový program včetně zákresu ÚP 1032 000,00
 5173Cestovné5 000,00
 5175Pohoštění a dary30 000,00
 5175Italové a Sebnitz ORJ 111140 000,00
 5182Provozní záloha 
 5194Věcné dary /repre/25 000,00
 5361Nákup kolků10 000,00
 5362Platby daní a popl.300 000,00
 5429Spoluúčast pojistné 
 6125Výpočetní technika - notebook starosta 40 /prodej starého 12-v příjmech/tiskárny 2x ink, 1x laser 1252 000,00
  celkem Činnost místní správy4 986 000,00
    
63105141Úroky - 5 úvěr panelák, 34 úvěr kanal.Pulečný39 000,00
    
63305349Soc.fond. úč. 231 3072 000,00
63305345Převod do FRB z prodaných bytů 400 dluh,250 Šprachta,75 Přikryl1 540 000,00
  převod do FRB splátka půjčky398 000,00
  převod do SFRB splátky půjčky151 000,00
    
63995362Daň za obec /kompenzace v příjmech/ 
    
64095240Neinv.dot.obč.sdr. - hasiči okrsek Frýdštejn 2,Downův syndrom 2,dopravní hřiště 5,LDN 2,CZP 2,taneční kroužek 15,Spartak 500,Spolek přátel Rychnova 10,neregistrovaní 25363 000,00
  Celkem dotace363 000,00
    
 8124Dlouhodobý úvěr188 000,00
 8124Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ 90102432 000,00
    
61715901rezerva 
  Celkem výdaje40 308 000,00
  Výsledek hospodaření0,00
    
  Fond rozvoje bydlení 
 8115Zůst. předch. roku161 000,00
 2460Splátky půjček od obyvatel323 000,00
  Splátky půjček od města398 000,00
 4134z prodeje obecních bytů1 540 000,00
63102141Příjmy z úroků5 000,00
  Příjmy celkem2 427 000,00
    
61715660neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení700 000,00
61715163popl. za bank. sl.3 000,00
64096441půjčka městu na byt. fond1 000 000,00
61715901rezerva724 000,00
  Výdaje celkem2 427 000,00
  Výsledek hospodaření0,00
    
  Fond rozvoje Rychnova 
 8115Zůst. předch. roku-3 147 000,00
36132132příjmy z nájmů Besedy ORJ 68 
36122132příjmy z pronájmu haly ORJ 3168100 000,00
  prodej kotelny2 100 000,00
61712329přefinancování pozemku pro 71 b.j. hypotéčním úvěrem ORJ 711 000 000,00
36333119Prodej investičního majetku - kanalizace Pulečný2 858 000,00
  Příjmy celkem2 911 000,00
    
61715901rezerva na mimořádné výdaje kostel 500,parkoviště u MŠ 100/1 247 000,00
36125171 849 000,00
  bowling dokončení815 000,00
  Výdaje celkem2 911 000,00
  Výsledek hospodaření 
    
  SFRB 
 8115zůstatek předch. roku2 000,00
 2460splátky občané80 000,00
  splátky město151 000,00
  Příjmy celkem233 000,00
    
36125141splátka úroků26 000,00
  splátka jistiny130 000,00
61715163poplatky za bankovní služby2 000,00
61715901rezerva75 000,00
  Výdaje celkem233 000,00
  Výsledek hospodaření0,00
    
    
  Celkové příjmy45 879 000,00
  Celkové výdaje45 879 000,00
  Celkový výsledek hospodaření0,00

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.