Rada města

Usnesení z jednání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 19.1.2004

Městský úřad  02.02.2004 21:36

Přítomni: Ing. F. Chlouba, MUDr. J. Zetek, O. Preisler, J. Adler – předseda fin. výboru, W. Pecher – předseda komise pro výběrová řízení, Mgr. I. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru

Program:

  1. Informace k 71 b.j.
  2. Stanovení poplatků za půjčování hudebních CD
  3. Pronájmy

1) Starosta seznámil radu s převzetím stavby 71 b.j., ke které došlo poté co firma Imstav odmítla předat stavbu a požadovala podpis předávacího protokolu s datem 30.11.2003 (aby bylo prominuto penále), přičemž stavba nebyla ani k datu 5.12.2003 dokončena.

2) Rada města se seznámila s materiálem vztahujícím se k problematice půjčování hudebních CD v městské knihovně a k poplatkům spojeným s tímto půjčováním. Národní knihovna uzavřela smlouvu s firmami, které zastupují autory a vybírají za to poplatky. Knihovny mají dnes 2 možnosti, půjčovat CD zdarma a neodvádět žádné poplatky nebo půjčovat za poplatek a odvádět 40% z vybraného poplatku (půjčování se řídí dalšími pravidly, které např. určují kdy je možno, které CD půjčovat apod.). Tajemník zároveň sdělil, že je u něj k dispozici přehled činnosti a statistika knihovny v roce 2003.
5/04 – rada města rozhodla nevybírat za půjčování hudebních CD v městské knihovně poplatky, v tomto smyslu bude opraven Knihovní řád.
4 hlasy pro

3) Rada města stanovila termíny zasedání rady města na 2.2.2004 od 17.30 hod. a 16.2.2004 od 17.00 hos., zasedání zastupitelstva se uskuteční 16.2.2004 od 18.30 hod.

4) Rada města projednala žádost p. Fialy na prodloužení nájmu za pozemek č. 612/7 v k.ú. Rychnov na kterém má p. Fiala plechovou garáž.
6/04 – rada města souhlasí s prodloužením nájmu pozemku č. 612/7 v k.ú. Rychnov pro p. Fialu, tak aby byla doba nájmu sjednocená s ostatními nájmy pozemků, na kterých stojí plechové garáže.
4 hlasy pro

5) Rada města dále projednala žádost p. Maryškové na pronájem pozemků č. 139,142,129 a části pozemků č. 141 a 127.
7/04 – rada města schválila pronájem pozemků č. 139,142,129 a části pozemků č 141 a 127 vše v k.ú. Rychnov p. Lence Maryškové jako zahradu.
4 hlasy pro

6) Rada města se seznámila s pořadníkem žadatelů o umístění v DPS. Město má nyní k dispozici jednu garsonku k pronájmu.
8/04 – rada města ukládá oslovit manžele Bauerovi s nabídkou na pronájem garsonky v DPS a následně byt nabídnout p. Samešové a p. Pilařové.
4 hlasy pro

7) Rada města se zabývala možnostmi zvýšení regulovaného nájemného v městských bytech, ke kterému přistoupilo několik měst a obcí. S ohledem na problematiku tohoto zvyšování se jím bude rada znovu zabývat v létě 2004, kdy bude jasné zda se regulované nájmy v letošním roce budou zvyšovat.

8) Starosta sdělil, že obdržel od manželů Šprachtových zalepenou obálku s nabídkou na koupi domu čp. 564 Na hranici. Prodej bude projednán na zasedání zastupitelstva města.

9) Starosta dále seznámil radu se závěrem komise, která hodnotila nabídky na soutěž na stavbu školního hřiště v Sokolské ulici. Komise vybrala jako nejvhodnější nabídku firmy BAK. Nabídky firmy DI-TECH, která skončila druhá je však o cca 1,5 mil. Kč levnější. O výběru rozhodne zastupitelstvo.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.