Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 5.1.2004

Městský úřad  07.01.2004 18:08

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, MUDr. J. Zetek, O. Preisler, J. Adler – předseda fin. výboru, W. Pecher – předseda komise pro výběrová řízení

Program:

  1. Pronájem místnosti v přízemí MěÚ
  2. Informace k nákladům na komunální odpad za rok 2003
  3. Žádost p. Hakla
  4. Stav nemovitosti čp. 262

1) Rada se seznámila s žádostí České pojišťovny na pronájem místnosti v přízemí MěÚ.
1/04 – rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 490 pro jednatelství České pojišťovny, nebytové prostory budou využívány každé pondělí mezi 13 – 17 hod., nájemné rada stanovila na 5.000,-Kč za rok.
4 hlasy pro

2) Tajemník podal informaci o nákladech města na komunální odpad za rok 2003. Jedná se celkem o částku 1.205.576,-Kč bez nákladů na tříděný odpad (pet, sklo a papír). Náklad na jednoho poplatníka tak činí 523,- za rok.

3) Rada města se dále zabývala možností výstavby retenční nádrže na Mohelce pro jednotku hasičů.
2/04 – rada města ukládá odboru výstavby ve spolupráci se zástupcem JSDH p. Halamou a Ing. Hudcem projednat s Povodím Labe možnosti umístění nádrže pro čerpání vody do cisterny.
4 hlasy pro

4) Rada se seznámila s žádostí p. Hakla o vrácení zálohy na koupi pozemku.
3/04 – rada města zamítá žádost p. Hakla o vrácení zálohy na koupi pozemku a ukládá odboru výstavby ve spolupráci se stavebním úřadem odpovědět v tomto smyslu na žádost p. Hakla spolu s řádným zdůvodněním pochybností, které p. Hakl v žádosti uvádí.
4 hlasy pro

5) Rada města se zabývala stavem objektu čp. 262 (bývalé kino).
4/04 – rada města ukládá stavebnímu úřadu provést v objektu státní stavební dohled a případně nařídit udržovací práce.
4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.