Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15.12.2003

Městský úřad  29.12.2003 23:00

Na úřední desce od 29.12.2003 do 31.01.2004

136/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 906/4 v k.ú. Pelikovice manželům Šilhánovým za 70,-Kč /m2

137/03 – Zastupitelstvo města schvaluje souhlasné prohlášení mezi městem a manželi Šilhánovými k pozemku č. 915/6 v k.ú. Pelikovice.

138/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/5 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Černým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

139/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1751 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p. Dostálové Brigitě ml. za 270,-Kč/m2 a schválilo odkoupení dílu b z pozemku č. 1742/3 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dle geometrického plánu Ing. Vítové ze dne 19.11.2003 od p. Dostála ml. za cenu 270,-Kč/m2.

140/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 111/11 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p. Farskému pro stavbu garáže.

141/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1489/1 v k.ú. Rychnov u jablonce nad Nisou manželům Zahrádkovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03

142/03 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Halamy rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1302/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

143/03 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 814, 815 a 817 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na stavbu bytových domů p. Ing. Gartnerovi a p. Maryškovi za cenu 450,-Kč/m2 s tím, že po založení bytového družstva bude umožněno tyto pozemky převést na vzniklé družstvo a zastupitelstvo města schválí vzhled plánovaných domů. Prodej bude realizován po vydání stavebního povolení, které žadatelé získají v termínu do 31.12.2004, bude složena zálohy ve výši 10 % z ceny a termín kolaudace bude do 31.12.2008.

144/03 – Zastupitelstvo města schválilo dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Rychnov a Českým Telekomem na pozemky č. 1522, 1526, 1055/74, 1460/1, 1491/2, 1513/3 a 1513/4 kde bude uloženo zařízení veřejné telekomunikační sítě.

145/03 – Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit všechny tituly půjček uvedené ve vyhlášce 2/99 SOZV.

146/03 – Zastupitelstvo města schválilo soubor smluv k prodeji technického zařízení kotelny v objektu čp. 68 a teplovodu do DPS. Smlouvy jsou přiloženy k zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

147/03 – Zastupitelstvo města na základě žádosti Ing. Imlaufa schválilo prodloužení termínu rekonstrukce objektu čp. 460 v Nádražní ulici do 31.12.2004 s podmínkou, že žadatel bude mít k 31.3.2004 pravomocnou změnu stavebního povolení na tuto rekonstrukci.

148/03 – Zastupitelstvo města souhlasí s případnou výstavbou nového domova s pečovatelskou službou a ukládá finančnímu výboru navrhnout do rozpočtu města na rok 2004 prostředky na přípravu a projektování DPS.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.