Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18.11.2003

Městský úřad  01.12.2003 19:03

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, O. Preisler, MUDr. Zetek, R. Veverka, Mgr. Čaňková - kontrolní výbor, P. Černý - komise pro životní prostředí, W. Pecher - komise pro výběrová řízení, J. Adler - finanční výbor

>Program :

  1. prodej domu čp. 564
  2. soutěž na výstavbu sportoviště
  3. změny v MHD
  4. jmenování povodňového štábu
  5. pronájmy
  6. žádost p. Jašša

1) Starosta informoval radu o připraveném inzerátu do Deníku Jablonecka, Liberecka a Pojizeří na prodej domu Na hranici čp. 564.
Náklady na tento inzerát si vyžádají cca 20 tis. Kč. Starosta dále informoval radu o opětovném zájmu manželů Šprachtových o koupi tohoto domu. V tomto domě jsou 2 b.j. z toho jedna o velikosti 4+1 je volná.
168/03 - rada města rozhodla inzerovat prodej domu čp. 564 Na hranici v regionálním tisku.
5 hlasů pro

2) Starosta předložil radě žádost o vyjádření ke změně dokumentace ke stavbě Hodkovice - Rádelský Mlýn, změna se týká rozšíření odbočovacích pruhů Jbc - Lbc a Lbc - Jbc.
169/03 - rada města nemá námitek ke změně č.1 v dokumentaci ke stavbě Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice - Rádelský Mlýn.
5 hlasů pro

3) Starosta seznámil radu s návrhem výzvy k soutěži na výstavbu sportoviště nad policií.
170/03 - rada města schválila text výzvy na soutěž na výstavbu sportoviště nad policií a rozhodla vyzvat k podání nabídky tyto firmy:
BAK, DART, DI-TECH, GTS, INTERMA, NISAINVEST, PENTAQ, STAVOUNION, SKANSKA, SINER, S a D, EVOSA, Bořilová
5 hlasů pro

4) Starosta informoval radu o změnách v linkách MHD č. 1 a 15, které se připravují s platností od 8.12. resp. od 14.12.2003. Jedná se o posílení stávajících spojů a některé přesuny v odjezdech linek. Občané budou informováni o změnách ve zpravodaji.
171/03 - rada města nemá námitek ke změnám linek MHD č. 1 a č. 15.
5 hlasů pro

5) Starosta navrhl jmenovat povodňový štáb ve složení - Ing. Hudec, Ing. Chlouba, J. Kmec.
172/03 - rada města jmenuje povodňový štáb ve složení Ing. Hudec, Ing. Chlouba, Jiří Kmec a ukládá starostovi města aktualizovat povodňový plán města.
5 hlasů pro

6) Rada se seznámila s doplněnou žádostí p. Vavřicha k pronájmu stání pro automobil u městské knihovny.
173/03 - rada města schválila pronájem stání u městské knihovny pro p. Aleše Vavřicha s tím, že žadatel instaluje na vlastní náklady kovová vrata (barva vrat bude červená, po roce nájmu přejdou do majetku města) a vyspraví opadanou omítku kolem instalovaných vrat. Nájem bude činit 300,-Kč měsíčně.
5 hlasů pro

7) Rada města se seznámila s provozním řádem školního sportoviště.
174/03 - rada města schvaluje provozní řád školního sportoviště a sazby ve výši 150,-Kč za hodinu v případě, že zájemců je více jak 4, v případě, že jsou 4 a méně je sazba stanovena na 110,-Kč. Rada města revokuje svoje usnesení č.129/03 ze dne 25.8.2003.
5 hlasů pro

8) Rada města se seznámila s žádostí p. Jašša, který má na Liščí Jámě 2 domy postavené vedle sebe a žádá o prominutí poplatku za odpad za dům čp. 153, který je neobyvatelný.
175/03 - rada města rozhodla prominout poplatek za komunální odpad za nemovitost čp. 153 vlastníku p. Jaššovi z důvodu neobyvatelnosti tohoto domu.
5 hlasů pro

9) Tajemník seznámil radu města s komentářem stavebního úřadu ve věci přístavby k domu čp. 132 v Kokonínská ulici.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.