Aktuality

Referendum o vstupu do EU

Městský úřad  22.05.2003 07:31

Na úřední desce od 22.05.2003 do 14.06.2003

Vlajka EUJak jistě víte, čeká nás rozhodování o vstupu do Evropské unie. Přinášíme tedy základní informace o referendu.

Podle ústavního zákona 515/2002 Sb. o referendu a přistoupení ČR k Evropské unii se mohou občané vyjádřit ke vstupu České republiky do EU.

Termín referenda

Referendum se uskuteční ve dnech

  • pátek 13. 6. 2003 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 14. 6. 2003 od 8:00 do 14:00 hodin

Otázka pro referendum

Referendum vyhlásil prezident republiky ve Sbírce zákonů svým rozhodnutím č. 116/2002 a otázka zní takto:

"Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

Přistoupení k EU bude schváleno, odpoví-li na otázku kladně nadpoloviční většina hlasujících.

Postup při hlasování

Právo hlasovat v referendu má každý občan ČR, který alespoň druhý den konání referenda dosáhne věku 18 let a neexistuje u něj zákonem určená překážka. Volba se koná tajným hlasováním, občan musí prokázat volební komisi svoji totožnost a občanství.

Hlasovací lístky nebudou voličům roznášeny předem, jak tomu bylo u předchozích voleb. Tentokrát dostane každý občan, oprávněný zúčastnit se referenda, obálku s hlasovacím lístkem ve volební místnosti. V prostoru vyhrazeném pro úpravu hlasovacích lístků potom vyznačí křížkem do rámečku u slova ANO nebo NE svoji volbu.

Ze závažných důvodů (především zdravotních) lze požádat o návštěvu zástupců volební komise s přenosnou schránkou v místě bydliště. Žádat lze předem na městském úřadě nebo v den konání referenda u volební komise.

Hlasovat lze i v jiném okrsku, než kde má občan trvalé bydliště. V takovém případě je nutno požádat o vydání hlasovacího průkazu. Požádat o vydání hlasovacího průkazu je možné ode dne vyhlášení referenda a občan si musí průkaz vyzvednout osobně. Případnou písemnou žádost je nutné doručit na městský úrad s ověřeným podpisem do 4.6.2003. Průkazy bude vydávat matrika od 29.5.2003 do 11.6.2003 do 16:00 hodin.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.