Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22.1.2003

Městský úřad  28.01.2003 18:04

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, O. Preisler, MUDr. Zetek, R. Veverka, J. Tomsa, Mgr. Čaňková - kontrolní výbor, J. Adler - finanční výbor, P. Černý - komise životního prostředí, W. Pecher - komise pro výběrová řízení

Program:
1) žádost o prodloužení termínu kolaudace
2) informace ke studii úprav zeleně na hřbitově
3) žádost Ing. Imlaufa o změnu vzhledu čp. 460
4) výroční zpráva městské knihovny
5) nabídka internetového informačního portálu

1) Starosta seznámil radu s žádostí p. Poláčka o prodloužení termínu kolaudace na pozemku 1055/24 na konec roku 2003. 14/03 - rada města schválila prodloužení termínu kolaudace rodinného domku p. Poláčkovi na pozemku č. 1055/24 v k.ú. Rychnov.
5 hlasů pro

2) Starosta informoval o jednání s vysokou školou, která měla zajistit studii zeleně na hřbitově. Vzhledem k tomu, že jako seminární práci si žádný ze studentů rychnovský hřbitov nevybral budou tuto studii vypracovávat absolventky školy za 20 tis. Kč a cestovné. Konzultace nad konceptem studie se bude konat v týdnu od 27.1.03.
15/03 - rada města schválila smlouvu o dílo na provedení studie zeleně na městském hřbitově mezi městem a Ing. Zorou Kulhánkovou za cenu 20 tis. Kč a proplacení cestovních náhrad.
5 hlasů pro

3) Starosta předložil návrh Ing. Imlaufa na zazdění oken ve štítech na domě čp. 460. Vzhledem k tomu, že takováto úprava vzhledu domu se jeví radě jako nepřijatelná, nepostoupila rada tuto žádost zastupitelstvu, ale požaduje vypracovat další alternativy (zazdění jen vnitřních oken, zazdění jen přízemí..).

4) Starosta seznámil radu s návrhy nápisu RADNICE na budově čp. 490.

5) Tajemník seznámil radu s tím, že je k dispozici výroční zpráva Městské knihovny.
16/03 - rada města bere na vědomí výroční zprávu Městské knihovny za rok 2002
5 hlasů pro

6) Tajemník předložil radě nabídku internetového informačního portálu na zařazení informací o městě. Tajemník upozornil na to, že se jedná o placenou službu, kde je přínos pro město minimální.
17/03 - rada města rozhodla nepřijmout nabídku internetového informačního portálu e-cesko na zařazení informací o městě do tohoto portálu.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.