Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18.12.2002

Městský úřad  20.12.2002 08:23

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, O. Preisler, MUDr. Zetek, R. Veverka, J. Tomsa, Mgr. Čaňková - kontrolní výbor, J. Adler - finanční výbor, P. Černý - komise, životního prostředí, W.Pecher - komise pro výb. říz.

Program:
1) dispoziční změny v domě čp. 167
2) dary
3) žádost p. Richterové
4) vícenáklady na objektu čp. 68
5) jmenování členů komisí
6) souhlas s uložením kan. vod. přípojky

193/02 - rada města schválila následující změny v nájmech v domě čp. 495 - p. Přikrylová bude mít byt 2 + 1 v prvním patře po p. Kučovi, p. Kučo byt 1 + 1 ve druhém patře, pan Lulák bude mít menší byt ve druhém patře velikosti 1 + 1.
5 hlasů pro

194/02 - rada města schválila přijetí daru ve výši 10.200 Kč pro karatistický oddíl na nákup tatami.
5 hlasů pro

195/02 - rada města schválila přijetí daru - majetku pořízeného z FKSP pracovníků org. složek města do majetku města. Přijmutý majetek bude dán do správy přísp. Organizaci Základní škola.
5 hlasů pro

196/02 - rada města schválila studii rozdělení bytu v čp. 173 na dva menší byty.
5 hlasů pro

197/02 - rada města na základě žádosti p. Richterové schválila prominutí 50% poplatku za komunální odpad za rok 2002 poplatníkům z čp. 3 Pelikovice.
5 hlasů pro

198/02 - rada města souhlasí se zahrnutím částky cca 50 tis. Za provedenou regulaci kotlů v objektu čp. 68 do rozpočtu roku 2003 a uhradit ji po řádném předání díla včetně všech dokladů a revizí.
5 hlasů pro

199/02 - rada města schválila úhradu vícenákladů , které vznikly při rekonstrukci čp. 495 na sociálním zařízení, kde se propadly podlahy. Vícenáklady budou uhrazeny po předložení podrobného rozpočtu a jeho schválení projektantem.
5 hlasů pro

200/02 - rada města jmenuje do komise pro výběrová řízení Ing. Chloubu, J. Adlera, p. Hronovou a p. Tomsu.
5 hlasů pro

201/02 - rada města jmenuje do komise pro životní prostředí p. Šťastného, p. Čermáka, p. Šitinovou, p. Vinšovou, p. Dostála a Mgr. Hozákovou.
5 hlasů pro

202/02 - rada města schvaluje nové výše záloh na drobná vydání ve výši: knihovna 2000,-Kč, Hasiči 2.000,-Kč, správa 15.000,-Kč a poštovné 15.000,-Kč.
5 hlasů pro

203/02 - rada města souhlasí s uložením kan. a vod. přípojek na pozemku č.1473/1 a 1464/1 pro novostavbu p. Mališové.
5 hlasů pro

204/02 - rada města souhlasí s provedením úprav vstupů do bytů ve 3 np na čp. 79 za cenu 31 tis. Kč.
4 hlasy pro, 1 se zdržel

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.