Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 4.12.2002

Městský úřad  07.12.2002 08:36

Přítomni:
Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, p. Preisler, MUDr. Zetek, R. Veverka, J. Tomsa
Mgr. Čaňková - kontrolní výbor, J. Adler - finanční výbor, P. Černý - komise životního prostředí, W.Pecher - komise pro výb. říz.

Program:
1) návrh na zřízení nového pokladního místa
2) pomoc postiženým povodní
3) žádost JSDH a vedoucí ŠJ
4) pronájmy pozemků
5) hřiště u 472
6) půjčka z FRB
7) žádost p. Strakové
8) zabezpečení kostela

179/02 - rada města schválila zřízení nového pokladního místa, které bude vyčleněno na platby za poštovné s limitem 10 tis. Kč.
5 hlasů pro

180/02 - rada města ukládá starostovi jednat s p. Bláhou o koupi nemovitosti čp. 572, případně pronájmu na dobu určitou na 6 měsíců, v případě zájmu o koupi připravit podmínky prodeje na zasedání zastupitelstva.
5 hlasů pro

181/02 - rada města ukládá starostovi zjistit bližší údaje o poškozeném rolníkovi, ověřit výši jeho újmy na příslušném obecním a okresním úřadě.
5 hlasů pro

182/02 - rada města schválila nákup 4 ks pneumatik na automobil AVIA 30 jednotky sboru dobrovolných hasičů v max. výši 15 tis. Kč s tím, že JSDH zbývá nevyčerpáno v položkách nákup materiálu a DHM cca 18.000,-Kč, které čerpat nebudou.
5 hlasů pro

183/02 - rada města schválila zakoupení lednice na vajíčka na školní jídelnu dle požadavku OHS v max. výši 7 tis. Kč s tím, že ve školní jídelně došlo k úspoře na DHM.
5 hlasů pro

184/02 - rada města schvaluje dohodu o ukončení pronájmu části pozemku č. 1126/1 v k.ú. Pelikovice s p. Šitinovou k 31.12.2002 a zároveň schvaluje pronájem tohoto pozemku od 1.1.2003 p. Liboru Šitinovi .
5 hlasů pro

185/02 - rada města schvaluje dohodu o ukončení pronájmu pozemku č. 612/17 v k.ú. Rychnov s p. Geislerovou k 31.12.2002 a zároveň schvaluje pronájem tohoto pozemku p. K. Fialovi s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. do 1.1.2004.
5 hlasů pro

186/02 - rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 310/1 v k.ú. Rychnov p. Pobjeckému jako louku.
5 hlasů pro

187/02 - rada města souhlasí s konáním soutěže Rallye Bohemia na území katastru města Rychnova ve dnech 10 - 13. 7.03
5 hlasů pro

188/02 - rada města ukládá odboru výstavby zajistit provizorní zasypání děr vzniklých při betonování branek na hřišti za domem čp. 472 a dále ukládá stavebnímu odboru připravit možné varianty celkové úpravy povrchu tohoto hřiště.
5 hlasů pro

189/02 - rada města nedoporučuje vzhledem k nízkým příjmům realizovat půjčku z fondu rozvoje bydlení pro p. Gábora.
5 hlasů pro

190/02 - rada města ukládá tajemníkovi odpovědět na připomínky p. Strakové v tom smyslu, že poplatky budou nadále vybírány a do návrhu nové vyhlášky zapracovat slevu ve výši 50 % poplatku pro zahrádkáře.
5 hlasů pro

191/02 - rada města schválila pořízení zabezpečovacího zařízení do kostela od firmy Telmo ve výši 65 tis. Kč s tím, že provoz zabezpečovacího zařízení bude hradit církev a v letošním roce bude firmě uhrazena částka odpovídající sbírce na zabezpečení kostela ve výši 1,1 tis. EURO a zbytek po schválení rozpočtu města na rok 2003.
5 hlasů pro

192/02 - rada města ukládá předsedovi komise pro životní prostředí připravit návrh na umístění výsadby jako náhradu za případné kácení aleje ke hřbitovu.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.