Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 12.11.2002

Městský úřad  13.11.2002 20:17

Na úřední desce od 13.11.2002 do 15.12.2002

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 12.11.2002.

127/02 - zastupitelstvo města schválilo změnu návrhu volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a radních tak, že radní se volí jednotlivě stejným způsobem jako starosta a místostarosta

128/02 - zastupitelstvo města schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních pro ustavující zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 12.11.2002.

129/02 - zastupitelstvo města zvolilo starostou města Ing. Františka Chloubu.

130/02 - zastupitelstvo města zvolilo místostarostou města Ing. Pavla Hořejše

131/02 - zastupitelstvo města zvolilo třetím členem rady pana Oldřicha Preislera.

132/02 - zastupitelstvo města zvolilo čtvrtým členem rady pana Radka Veverku.

133/02 - zastupitelstvo města zvolilo pátým členem rady MUDr. Jana Zetka.

134/02 - zastupitelstvo města pověřilo oddáváním paní Miladu Žabkovou.

135/02 - zastupitelstvo města zřizuje kontrolní a finanční výbor.

136/02 - zastupitelstvo města jmenuje předsedou kontrolního výboru Mgr. Ivetu Čaňkovou.

137/02 - zastupitelstvo města jmenuje předsedou finančního výboru pan Jana Adlera.

138/02 - zastupitelstvo města pověřuje předsedy výborů přípravou složení výborů, které předloží ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva města.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.