Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.9.2002

Městský úřad  25.09.2002 19:08

Na úřední desce od 25.09.2002 do 15.10.2002

96/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej domu čp. 555 manželům Baudyšovým za 1.311.000,-Kč. Prodej bude uskutečněn v termínu do 30.11.2002. V případě, že se tento prodej neuskuteční bude tento dům prodán manželům Tomkovým za 1.300.000,-Kč.

97/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 102 a 98 v k.ú. Rychnov manželům Špelinovým na stavbu rodinného domu za 350,-Kč/m2.

98/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1753/1 v k.ú. Rychnov pro příjezdovou cestu p. Celbovi za 280,-Kč/m2.

99/02 - Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 23/02 ze dne 23.4.02 a schvaluje prodej parcely č. 14 v k.ú. Rychnov manželům Martínkovým za 315,-Kč/m2.

100/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 300/1 a 300/2 v k.ú. Rychnov p. Cermanové a p. Vrabcovi za cenu 16.490,-Kč.

101/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej parcely č. 346/2 v k.ú. Rychnov manželům Dvorským za cenu 2.800,-Kč.

102/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 2663 v k.ú. Rychnov manželům Talackovým na stavbu rodinného domu za 315,-Kč/m2.

103/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 2671, 2670 v k.ú. Rychnov dle zákresu, který je v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva o rozloze cca 1.200 m2 p. Havránkovi za cenu 315,-Kč/m2 pro stavbu rodinného domu.

104/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti p. Svobody zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1103 a 1512 v k. ú. Pelikovice a ukládá odboru výstavby prověřit důvod koupě tohoto pozemku a provést zde místní šetření.

105/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti p. Ptáčka zveřejnit úmysl prodeje pozemků č. 973/1, 981/1, 981/3 a 966 v k.ú. Rychnov, nabídnout tyto pozemky k zakoupení jako celek a ukládá odboru výstavby provést zde místní šetření za účelem stanovení rozsahu pozemků vhodných k prodeji.

106/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit organizační složku Základní škola Rychnov u Jablonce n.N., Školní 488, okres Jablonec nad Nisou s účinností od 1.1.2003. Zastupitelstvo města dále rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou s účinností od 1.1.2003, na kterou přejdou veškerá práva, povinnosti a majetek vztahující se k rušené organizační složce. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje zřizovací listinu nově vzniklé příspěvkové organizace Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou.

107/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit organizační složku Mateřská škola Rychnov u Jablonce n.Nis. a Školní jídelna základní školy Rychnov u Jablonce n.N., Školní 488 s účinností od 1.1.2003 a zřizuje nové součásti příspěvkové organizace Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou a schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou s účinností od 1.1.2003

108/02 - Zastupitelstvo města schválilo Návrh zadání III. Změny územního plánu sídelního útvaru Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá odboru výstavby vydat veřejnou vyhlášku Oznámení o projednání návrhu III. Změny územního plánu sídelního útvaru Rychnov u Jablonce nad Nisou.

109/02 - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/02 SOZV O řádu pohřebiště

110/02 - Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o výpůjčce č. 021/02/RA, kterou město zapůjčuje Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice pozemky č. 343/4, 311/2, 311/4, 311/5, 339/2, 339/3 a 340 v k.ú. a obci Rychnov pro účely provozování čistírny odpadních vod.

111/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje provozní budovy čp. 770 čistírny odpadních vod Severočeské vodárenské společnosti, a.s.Teplice.

112/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodat volný byt po p. Gaislerové v čp. 79 p. Magdaleně Tomášové za 30 tis. Kč.

113/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti p. Zítka a schválilo dohodu o ukončení nájmu na nebytový prostor v čp. 537 k 31.12.2002 a zároveň rozhodlo prominout p. Zítkovi nájem za tyto nebytové prostory za období říjen - prosinec 02 za podmínky, že jmenovaný do 31.12.2002 vyklidí nebytové prostory.

114/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje domu čp. 572 v Ještědské ulici s tím, že si město vyhrazuje právo tento dům neprodat a ukládá MěÚ zajistit inzerci prodeje tohoto domu. Nabídky zájemců se budou přijímat do 15.11.2002.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.