Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.9.2002

Městský úřad  25.09.2002 19:07

132/02 - rada města schválila na základě žádosti p. Mališové změnu kultury pozemků č. 1473/1 a 1464/1 (doposud louka) na kulturu cesta - ostatní plocha
4 hlasy pro

133/02 - rada města nemá námitek k přeložce vysokého napětí u hřbitova dle projektové dokumentace Ing. Kadlece.
4 hlasy pro

134/02 - Rada města ukládá starostovi projednat s SČE jiné možnosti umístění trafo stanice u pozemku č. 617, tak aby se vedení vysokého napětí dotklo tohoto pozemku jen minimálně.
4 hlasy pro

135/02 - rada města ukládá odboru výstavby připravit návrh na zřízení věcného břemene na studnu a vedení vodovodu na pozemku č. 1014/2 k.ú. Pelikovice pro manžele Šilhánovi. Rada města dále rozhodla uznat stávající stav hranic pozemku č. 954/5, tak jak jsou vedeny na katastru nemovitostí.
4 hlasy pro

136/02 - rada města ukládá komisi pro životní prostředí, aby přednostně na rozhodnutích o povolení kácení určovala náhradní výsadbu dle projektu zeleně u DPS a dále ukládá komisi vybrat zeleň, která se u DPS vysází ještě v letošním roce. 4 hlasy pro

137/02 - rada města ukládá vedoucí odboru výstavby požádat o vyjádření k případnému umístění zpomalovacích pruhů v Ještědské ulici kpt. Langa z dopravní policie.
4 hlasy pro, termín 7.10.02

138/02 - rada města ukládá p. Hronové nechat zpracovat nabídku na umístění žlabů pod Milerovou cestou v Ještědské ulici.
4 hlasy pro, termín 15.10.02

139/02 - rada města ukládá vedoucí odboru výstavby zveřejnit úmysl prodeje bytu po p. Šerákové v čp. 79 a úmysl pronájmu volného bytu v čp. 569.
4 hlasy pro, termín ihned

140/02 - Rada města navrhuje zastupitelstvu města následující postup při transformaci školských zařízení na příspěvkovou organizaci: 1) zrušit organizační složku Základní škola 2) zřídit příspěvkovou organizaci Základní škola a schválit zřizovací listinu. 3) poté zrušit organizační složku Mateřská škola a Školní jídelna a sloučit je s nově vzniklou příspěvkovou organizací Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou.
4 hlasy pro

141/02 - Rada města odvolává z funkce ředitele organizační složky Základní školy, ředitelku organizační složky Mateřské školy a vedoucí organizační složky školní jídelny ke dni 31.12.2002 a ukládá starostovi požádat Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství a mládeže o souhlas s odvoláním ředitele organizačních složek.
4 hlasy pro

142/02 - Rada města jmenuje Mgr. Jiřího Hanyše do funkce ředitele příspěvkové organizace města Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou s účinností k 1.1.2003 a ukládá starostovi města požádat Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství a mládeže, o souhlas se jmenováním ředitele příspěvkové organizace Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.