Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 6.5.2013

Jan Tomsa  13.05.2013 08:32

Na úřední desce od 13.05.2013 do 31.05.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 6.5.2013

 

61/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění finančních prostředků na opravu mostu u ČOV ve výši 90 tis. Kč. Tuto částku uvolňuje z položky opravy komunikací.

62/05/13 - Zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5169 (Nákup ostatních služeb) v celkové výši 390 tis. Kč dle důvodové zprávy vyjma položky rezerva.

 

63/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 23.000,- Kč z rozpočtu města kapitola 3631 ( Veřejné osvětlení), položka 5169 ( Nákup ostatních služeb) na realizaci akce očíslování sloupů veřejného osvětlení.

 

64/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu finančního výboru a zároveň toto rozpočtové opatření doplnilo o částku výši 35 tis. Kč na pořízení nového PC v knihovně, na konference a školení v paragrafu Zastupitelstva obcí částku 15 tis. Kč, na pojištění automobilu JSDH částku 13 tis. Kč, na příspěvek na dětský den pořádaný JSDH částku 8 tis. Kč.

 

65/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 850,- Kč manželům Haškovým za stejných podmínek, které byly určeny pro výstavbu RD na Zálesí.

 

66/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru na podporu Linky bezpečí ve výši 5.000,-Kč.

 

67/05/13 – Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu splacení dluhu na nájemném p. Jaroslavy Heřmanové do 15.6.2013.

 

68/05/13 – Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 7/01/13.

 

69/05/13 – Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky na obnovu střechy starší 10ti let ve výši 100 tis. Kč manželům Hofrichterovým z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                             RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.