Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.3.2013

Jan Tomsa  08.04.2013 16:39

Na úřední desce od 29.03.2013 do 15.04.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25.3.2013

 

40/03/13 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ obnovit jednání  ve věci komunikace v Husově ulici v úseku od křižovatky Zálesí k RD vedoucí k alternativnímu řešení zbudování tohoto úseku komunikace.

 

41/03/13 – Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s Krajskou správou silnic Libereckého kraje ve věci montáže svodidel v Ještědské ulici v úseku od zrušeného přejezdu k čp. 79.

 

42/03/13 – Zastupitelstvo města stanovilo priority akcí oprav komunikací a ukládá MěÚ zadat soutěž na realizaci v rozsahu dle tabulky uvedené níže v usnesení do akce „Propojení chodníku u stánku s pečivem a chodníku u stánku s tiskem“.   Zastupitelstvo města zároveň schvaluje uvolnění částky 200 tis. Kč na drobné havarijní výspravy.

Pol č.

Akce

Orientační cena

19

Zámková dlažba u č.p. 173

20 000,00 Kč

22

Chodník za panelovým domem č.p. 657 ul. Nová - pěšina podél potoka (zámková dlažba vč. zábradlí)

58 000,00 Kč

21

Zámková dlažba v MŠ - chodník od schodů k hlavnímu chodíku - 3 vstupy

37 500,00 Kč

23

Oprava komunikace u č.p. 609, 610 - spojka mezi ul. Ještědská a Mlýnská (možnost osazení zábraldí - cca 30tis.)

132 000,00 Kč

13

Úprava manipulační plochy za Besedou - recyklát se zaválcováním

35 000,00 Kč

1

Celoplošná výsprava od kostela k Červenému domu (nový koberec, frézování a asfalt 5 cm) II.etapa 350 m od zahrádkářů

700 000,00 Kč

4

Liščí Jáma - od KSS k č.p. 139 - p.Rellich - kompletní rekontrukce vč. Odvodnění I.etapa k trati

1 000 000,00 Kč

2

Lužická Údolní - obnova povrchu podél náspu včetě úpravy odvodnění pod viaduktem

355 000,00 Kč

16

Most - zharádkářská  kolonie za ČOV - kopletní rekontrukce dle doporučení technika / provizorní oprava 265 tis.

190 000,00 Kč

17

Chodníky ul. Nádražní u č.p. 460 - předlážení a doplnění

60 000,00 Kč

5

Liščí Jáma - od KSS směr Pelíkovice - pokládka asf. Koberce I.etapa

700 000,00 Kč

6

Lesní - pokládka asf. koberce včetně přilehlých cestiček do ul. Husova a Občanská I. etapa od Občanské k Zahradní

500 000,00 Kč

9

Tyršova - dokončení asf. koberce u zahrádkárny až k panu Procházkovi

295 000,00 Kč

18

Propojení chodníků u stánku s pečivema a chodníku u stánku s tiskem

50 000,00 Kč

7

Lipová - příjezdová komunikace k č.p. 706, 707 (p. Suržin, Hozák)

270 000,00 Kč

8

Parkoviště u Tilie - částečná výsprava - asf. koberec

250 000,00 Kč

11

Dolní Rychnov - od rychlostní silnice k č.p. 60 - pokládka asf. koberece

160 000,00 Kč

14

Dolní Dobrá Voda (od hlavní k p. Čermákovi č.p. 489) - pokládka asf. koberce

280 000,00 Kč

3

Ještědská - pokládka asf. koberce k výrobní hale (Ing. Janata) vč. úpravy odovodnění a kanalizační šachty

283 000,00 Kč

10

Údolní - pokládka asf. koberce na podklad z asflatového recyklátu (2012) u rekreačních objektů

425 000,00 Kč

24

Přísup do dvora MěÚ od náměstí mezi č.p. 638 (zámková dlažba) - příprava pro bezbariérový vstup

35 000,00 Kč

 

Ing. František Chlouba                                                                             RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.