Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2.7.2002

Městský úřad  14.07.2002 18:48

84/02 - rada města rozhodla, že v bytě 2 + 1 v čp. 495 bude při rekonstrukci oddělen záchod od koupelny.
5 hlasů pro

85/02 - rada města schválila text výzvy na realizaci projektu Severojižní turistické spojky, obeslány budou firmy Taxus, Sudín Václav a Stamonta. Výzva bude zveřejněna na úřední desce, internetu a ve zpravodaji.
5 hlasů pro

86/02 - rada města schválila dodatek k nájemní smlouvě pro TJ SPARTAK na pozemky pod budoucím sportovištěm a tréninkovým hřištěm v tom smyslu, že platba za pozemek (schváleno 1 tis. Kč ročně) bude hrazena od doby, kdy sportoviště bude sloužit pro své účely.
5 hlasů pro

87/02 - rada města doporučuje zastupitelstvu prodej bytu v čp. 79, který uvolní p. Geislerová.
5 hlasů pro

88/02 - rada města rozhodla, že sazba za pronájem tělocvičny bude činit 250,-Kč za hodinu a sálu 200,-Kč za hodinu. Zájemci budou platit nájem na MěÚ, kde obdrží potvrzení, kterým se prokážou p. Ottovi. Rada města dále ukládá MěÚ zjistit sazby v Jablonci a okolí.
5 hlasů pro

89/02 - rada města nedoporučuje prominout pohledávku obci Rádlo za děti p. Šachové, kteří navštěvují zdejší ZŠ.
4 hlasy pro, 1 proti

90/02 - rada města ukládá odboru výstavby zajistit instalaci dvou branek na hřiště za čp. 472 a uříznutí klepadla, které se nachází před zadním vchodem do domu.
5 hlasů pro

91/02 - rada města schválila mimořádnou odměnu vedoucí správního odboru za přípravu a organizaci voleb.
3 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel

92/02 - rada města ukládá MěÚ dohodnout s hasiči mytí parkoviště u Tilie.
5 hlasů pro

93/02 - rada města ukládá odboru výstavby dohodnout opravu nerovnosti v Nádražní ulici u obchodu Oáza se Správou a údržbou silnic.
5 hlasů pro

94/02 - rada města ukládá starostovi města projednat v honebním společenstvu dohodu o případných pracích myslivců v městských lesích místo nájmu.
5 hlasů pro

95/02 - rada města ukládá tajemníkovi informovat o havarijním stavu chráněného topolu v ulici Topolová oddělení životního prostředí v Jablonci a vyžádat si jejich stanovisko a zprávu o stavu tohoto stromu.
5 hlasů pro

96/02 - rada schválila zveřejňování usnesení rady města na webových stránkách města.
5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.