Územní plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání 3. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou Mě

Ing. Lucie Müllerová  22.10.2012 10:07

Na úřední desce od 22.10.2012 do 06.11.2012

  Zn.: 3.změna ÚP , MUS/282/2011

 

 

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

                         

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámení o vydání 3. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Oznamuje

 

v souladu s §6,  odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 171 a následujících  zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

 

vydání 3. změny územního plánu města  Rychnova u Jablonce nad Nisou formou opatření obecné povahy.

 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout od tohoto vyhlášení na těchto místech:

                                                       

{C}-          {C}na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

{C}-          {C}na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.rychnovjbc.cz)

 

Návrh 3.změny  Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou řeší:

Předmět změny 3A:

Část pozemku p.č. 1055/1 a  pozemek p.č. 1055/84 vše v  k.ú.  a v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou ve prospěch ploch zastavitelné rodinnými domy GF07

 

Předmět změny 3B:

Pozemek p.č. 104 v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ve prospěch plochy  zastavitelné rodinnými domy GF07 s ponecháním pruhu v blízkosti vodního toku s funkčním využitím  TTP.

 

Vše  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

{C}1.       {C}Opatření obecné povahy o vydání 3. změny Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou nabývá účinnosti patnáctým  dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

{C}2.       {C}Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

Ing. František Chlouba

Starosta města Rychnova u Jablonce nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    ……………………..                                             Sejmuto dne:    …………………………

 

 

Podklady pro 3. změnu ÚP:

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5. Koordinační výkres

6. Širší vztahy

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

8. Textová část I.

9. Textová část II.

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.