Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.9.2012

Jan Tomsa  25.09.2012 11:45

Na úřední desce od 25.09.2012 do 12.10.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

 

103/9/12 - Zastupitelstvo schválilo poskytnutí slevy na kupní cenu pozemku č. 1772/2 v k.ú. Rychnov panu Janu Šantavému ve výši 25.000,-Kč. Sleva bude realizována vrácením této části kupní ceny na účet žadatele do 15. dnů od sdělení čísla účtu žadatelem.

 

104/9/12 – Zastupitelstvo města schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rychnov u jablonce nad Nisou a obcí Rádlo o výkonu úkolů Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v katastru obce Rádlo.

 

105/9/12 - Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč o.s. Přátelé Rychnova na výrobu dvou oken v průčelí kostela sv. Václava v Rychnově. Příspěvek bude poskytnut formou úhrady části faktury dodavatele za podmínky, že o.s. Přátelé Rychnova zajistí úhradu zbývající části faktury do výše úplných nákladů výroby a instalace oken v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

 

106/9/12 – Zastupitelstvo města schválilo výdaje na pozvání zástupců partnerského města Gromadka z Polska na oslavy výročí 300 let kostela sv. Václava ve výši 67 tis. Kč.

 

107/9/12 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit informovanost občanů o výročí 300 let kostela sv. Václava roznosem informačních letáčků.

 

108/9/12 -  Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3 doplněný o výdaje 50 tis. Kč na poskytnutí příspěvku na výrobu oken v průčelí kostela sv. Václava a 67 tis. Kč  v rámci dotace na pozvání zástupců partnerského města Gromadka z Polska na oslavy výročí 300 let kostela sv. Václava. Tyto výdaje budou kryty z financování.

Příjmy

 

 

 

 

 

Daň z příjmu práv.osob za obce

231 0400        1122

2 448 530,00

 

 

Investiční přijaté transfery od krajů

231 0400       4222

528 000,00

dotace hasiči na auto

 

Daň za odnětí půdy ze ZPF

231 0600      1334

47 000,00

 

Ostatní záležitosti kultury

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

231 0600 3319 2324

210 292,40

dotace na Kulturní dny

Bytové hospodářství

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

231 0600 3612 2212

40 000,00

 

Základní a mateřská škola

přijaté pojistné náhrady

231 0600 3113 2322

9 000,00

za zamrzlé potrubí

Bytové hospodářství

přijaté pojistné náhrady

231 0600 3612 2322

7 000,00

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

pokuty vybrané MP

231 0600 5311 2212

23 000,00

 

Hasiči

přijaté pojistné náhrady

231 0600 5512 2322

6 000,00

 

Činnost místní správy

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

231 0600 6171 2212

5 000,00

 

Činnost místní správy

Nahodilé

231 0600 6171 2329

14 000,00

 

Činnost místní správy

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

231 0600 6171 3112

96 000,00

byt č.p. 79

Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy od Rádla na MP

231 0600

36 000,00

1/2 z počátečních nákladů, provozní pravděpodobně až v 1/2013

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

231 0400        4116

-57 965,00

dotace na schody kostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 411 857,40

 

Výdaje

 

 

 

 

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

231 0400 6409 5362

2 448 530,00

Daň z příjmu právnických osob za obce /kompenzace v příjmech/

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

231 0400 6409 5909

122 720,00

Dohoda o narovnání s JH Machine Chrastava, schv. MZ usn.č. 83/6/12 dne 25.6.2012

Škola

Opravy a udržování

231 0800 3113 5171

309 000,00

usn. MZ 72/6/12 ze dne 25.6.2012

Škola

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

231 0800 3113 5192

1 000,00

spoluúčast na pojistném

 

Opravy a udržování

231 0800 3113 5171

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.