Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 23.1.2012

Jan Tomsa  31.01.2012 11:43

Na úřední desce od 31.01.2012 do 16.02.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 23.1.2012

1/1/12 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem. Ukládá MěÚ zařadit do návrhu rozpočtu prostředky pro zajištění dopravní obslužnosti ve výši 730,-Kč na občana města, přičemž část těchto prostředků bude v souladu se schválenou smlouvou účtována jako příspěvek Libereckému kraji.

2/1/12 - Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2011.

3/1/12 - Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury firmy Schmid ve výši 1.168.544,- Kč za práce na víceúčelovém hřišti za rok 2011.

4/1/12 - Zastupitelstvo schvaluje výdaj na pořízení nového počítače do městské knihovny včetně monitoru do výše 16.000,- Kč.

5/1/12 - Zastupitelstvo v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schvaluje uhrazení faktury SKS s.r.o. za separovaný odpad za období prosinec 2011 ve výši 45.617,-Kč.

6/1/12 – Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem schváluje uhrazení faktury Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. za vyhotovení projektové dokumentace na úpravu parku na náměstí ve výši 23.400,-Kč.

7/1/12 – Zastupitelstvo města v souladu se schváleným rozpočtovým proivizoriem schaluje uhrazení faktury Sdružení obcí Libereckkého kraje za členský příspěvek ve výši 3.413,80 Kč.

8/1/12 - Zastupitelstvo města souhlasí, aby místně příslušný stavební úřad přiděloval čísla popisná a evidenční, bez podání písemné žádosti o přidělení č.p (ev. č. ) u města Rychnova u
Jablonce nad Nisou a to z důvodu urychlení a zjednodušení administrativy a vyřešení věci bez
zbytečných průtahů.

9/1/12 – Zastupitelstvo města rozhodlo zadat vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně všech potřebných dokumentů na budovu městského úřadu.Ing. František Chlouba                                                                RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.
        starosta                                                                                          místostarosta
 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.