Rada města

Usnesení rady ze dne 10.6.2019

Jan Tomsa  01.07.2019 16:01

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10.6.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Jiří Křapka Dis., Jakub Vavroš, Bc. Jaroslava Benešová (od bodu 2)

Program: 1) Výběr dodavatele nového územního plánu

                   2) Smlouva o zajištění pouti

                   3) Zvláštní užívání komunikace – chodník Nádražní

                   4) Žádost ZŠ – souhlas s prodejem notebooku

                   5) Žádost ZŠ – dorovnání FKSP

                   6) Informace o provedeném auditu hospodaření města

 

1) Starosta seznámil radní a nabídkami na zpracování nového Územního plánu města. Po ověření referencí a s ohledem na nabídnutou cenu starosta navrhl vybrat společnost AURUM s.r.o., která nabídla nejnižší cenu a zpracovávala územní plán pro některé okolní obce.

 

Návrh usnesení:

96/06/19 – Rada města vybrala pro zpracování nového Územního plánu Rychnova u Jablonce nad Nisou ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy AURUM s.r.o.

3 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o zajištění zábavných atrakcí na Svatováclavské pouti pro rok 2019.

 

Návrh usnesení:

97/06/19 – Rada města schválila smlouvu zajištění zábavných atrakcí na Svatováclavské pouti pro rok 2019 s p. Z. Růžičkou.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost společnosti EVOSA s.r.o. o souhlas se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou chodníku v ul. Nádražní

 

Návrh usnesení:

98/06/19 – Rada města souhlasí se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou chodníku v ul. Nádražní z důvodu výkopových prací pro stavbu kanalizačního řadu v termínu od 10.6.2019 do 31.7.2019.

4 hlasy pro

 

4) Rada města projednala žádost o souhlas s prodejem nepotřebného notebooku ZŠ (pořízeno v roce 2015) bývalému řediteli Ing. P. Sacherovi.

Návrh usnesení:

99/06/19 – Rada města souhlasí s prodejem notebooku Lenovo IdeaPad G50-30 Ing. Sacherovi za cenu 3.500, -Kč.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala žádost ZŠ o schválení odvodu částky 2.218,16 Kč do FKSP ZŠ a MŠ z ostatních zdrojů (provozní příspěvek města).

Návrh usnesení:

100/06/19 – Rada města schválila odvod částky 2.218,16 Kč do FKSP ZŠ a MŠ z ostatních zdrojů (provozní příspěvek města).

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s výsledky auditu hospodaření města za rok 2018.

Návrh usnesení:

101/06/19 – Rada města bere na vědomí výsledky auditu hospodaření města za rok 2018 a předkládá je zastupitelstvu města.

4 hlasy pro

 

 

   Jiří Křapka Dis.                                                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                                   starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.