Zastupitelstvo

Vyhláška 1/2019 kterou se stanovuje pohyb psů na veřejném prostranství

Jan Tomsa  29.04.2019 09:33

Na úřední desce od 29.04.2019 do 15.05.2019

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

ZASTUPITELSTVO MĚSTA RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 18.4.2019 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
 1. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze  „na vodítku“
 2. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
 1. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
  na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

     …………….                                                                                     ………………

            Jiří Křapka Dis.                                                                            Bc. Tomáš Levinský

místostarosta                                                                                       starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce města Rychnova u Jablonce nad Nisou č.1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Rychnově u Jablonce nad Nisou

 

 

Vymezení veřejných prostranství dle Čl. 1 odst. 1. bodu a):

 

 1. v prostoru vymezeném ulicí Lužická, Údolní a spojkou mezi ulicemi Údolní a Tovární ( včetně těchto ulic)
 2. v prostoru vymezeném  ulicí Kokonínskou, Nádražní a Ulicemi Ještědská, Lipová, Hřbitovní a Vysoká (včetně těchto ulic)
 3. v centru města vymezeném otočkou autobusů a parkem v ulici Nádražní, ulicí Nádražní, včetně nám. Míru, ulicí Kokonínskou, ulicí Smetanova, ulicí Zálesí, ulicé Husova a ulicí Lesní a Občanská (včetně těchto ulic)

 

Vymezení veřejných prostranství dle Čl. 1 odst. 1. bodu b):

 

 1. v prostoru vymezeném ulicí Lužická, Údolní a spojkou mezi ulicemi Údolní a Tovární ( včetně těchto ulic)
 2. v prostoru vymezeném  ulicí Kokonínskou, Nádražní a Ulicemi Ještědská, Lipová, Hřbitovní a Vysoká (včetně těchto ulic)
 3. v centru města vymezeném otočkou autobusů a parkem v ulici Nádražní, ulicí Nádražní, včetně nám. Míru, ulicí Kokonínskou, ulicí Smetanova, ulicí Zálesí, ulicé Husova a ulicí Lesní a Občanská (včetně těchto ulic)
 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Diskuze

Diskuze k článku není povolena!

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.