Rada města

Usnesení rady ze dne 13.5.2019

Jan Tomsa  20.05.2019 16:51

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 13.5.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Jiří Křapka Dis., doc. Ing. Klára Kalinová PhD., Jakub Vavroš, Bc. Jaroslava Benešová (od bodu 3)

 

Program: 1) Varianty osvětlení parkoviště na náměstí

                  2) Výpověď z nájmu bytu

                  3) Smlouva o nájmu nebytových prostor

                  4) Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

                  5) Pronájem hřiště na městském sportovišti

                  6) Přesun finančních prostředků

                  7) Informace ke zveřejnění úmyslu prodeje pozemků

                  8) Informace k dopravním opatřením na Dobré Vodě.

 

1) Rada města se seznámila s variantami návrhu osvětlení parkoviště na náměstí. Jedná se o variantu se středovým osvětlením a variantu bez osvětlení ve středu parkoviště.

 

Návrh usnesení:

80/05/19 – Rada města vybrala návrh na rekonstrukci parkoviště variantu bez středového osvětlení dle doporučení Ing. Arch. Štěpána.

4 hlasy pro

 

2) Starosta informoval radní, že problémy s nájemníkem bytu v čp. 209 nadále přetrvávají. Opakovaně zde dochází k rušení nočního klidu a k přestupkům proti veřejnému pořádku.

 

Návrh usnesení:

81/05/19 – Rada města rozhodla dát nájemníku bytu v čp. 209 paní P. F. výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby z důvodu závažného porušování  povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

4 hlasy pro

 

Na zasedání se dostavila radní Bc. Benešová, počet radních 5.

 

 

3) Rada města projednala návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor, zařízení a vybavení v čp. 68. Smlouva bude uzavřena na dobu 2 let s tím, že nájemce má možnost 3měsíční výpovědní lhůty bez udání důvodu a město má 3 měs. lhůtu v případě porušení povinností plynoucí ze smlouvy.

 

Návrh usnesení:

82/05/19 – Rada města schválila novou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 68 s p. Česlovou platnou od 1.6.2019.

4 hlasy pro, 1 proti

 

4) Rada města se seznámila s doporučením konkurzní komise z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace.

Návrh usnesení:

83/05/19 – Rada města na základě doporučení konkurzní komise rozhodla jmenovat ředitelem Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Mgr. Marka Zikla s platností od 1.6.2019.

5 hlasů pro

 

5) Rada města projednala žádost Rugby Clubu Liberec z.s. o pronájem hřiště na městském sportovišti pro tréninky klubu. Trénink bude probíhat ve čtvrtek od 19 do 20:30 hod.

 

Návrh usnesení:

84/05/19 – rada města souhlasí s pronájmem hřiště s umělým povrchem Ragbyovému Clubu Liberec z.s. Hřiště bude pronajato za částku 1.500, -Kč měsíčně. Trénink bud probíhat jedenkrát týdně v době od 19 do 20:30 hod.

5 hlasů pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem na přesun finančních prostředků.

 

Návrh usnesení:

85/05/19 – Rada města schválila přesun finančních prostředků v §6171 z pol.5169 do pol 5171 ve výši 25.000, -Kč.

5 hlasů pro

 

 

 

7) Rada města se seznámila s informací o záměru zveřejnění úmyslu prodeje stavebních pozemků v Lužické ulici.

 

Návrh usnesení:

86/05/19 – Rada města vzala na vědomí informaci o zveřejnění úmyslu prodeje stavebních pozemků: pozemek č. 491, část 494, část 493 a část 492 (dle GP pozemek č. 494/2, 493/2 a 492/1) o celkové výměře 1113 m2, část pozemku č. 494 (dle GP pozemek č. 494/1) o celkové výměře 1003 m2, část pozemku č. 494 (dle GP pozemek č. 494/3) o celkové výměře 1316 m2 vše v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Úmysl zveřejnění byl již schválen zastupitelstvem města s tím, že ke zveřejnění dojde po kolaudaci kanalizace v místě.

 

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o vyjádření k připravované výstavbě vrtané studna na Pelikovicích na pozemku č. 103. Rada města se k této žádosti nevyjádřila s ohledem na skutečnost, že nejsou dány důvody pro vydání vyjádření rady.

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                                     Jiří Křapka Dis.

      starosta                                                                                                                    místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.