Rada města

Usnesení rady ze dne 1.4.2019

Jan Tomsa  25.04.2019 13:30

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.4.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Jiří Křapka Dis., doc. Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) restaurace Beseda

                  2) jmenování členů konkurzní komise

                  3) žádost o souhlas s trvalým pobytem

                  4) souhlasy s objízdnou trasou

                  5) souhlasy se zvláštním užíváním komunikace

                  6) souhlas se zřízením sjezdu

                  7) souhlas s vybudováním komunikace na pozemku města

 

 

1) Rada města jednala o dalším pronájmu restaurace Beseda současnému nájemci. Na další zasedání připraví MěÚ návrh nové nájemní smlouvy, kde bude z nájmu vyjmut prostor současného klubu Nota, bude zde 3měsíční výpovědní lhůta a smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

2) Rada města se seznámila s nominacemi členů do konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

53/04/19 – rada města jmenuje Mgr. Kvízovou (ČŠI), JUDr. Vaškovou (Krajský úřad), Mgr. Mrázkovou (pedagogický sbor), D. Fučíka (Rada školy), RNDr. Hofrichtera (odborník státní správa – školství), Ing. Bendu (zřizovatel), Bc. Levinského (zřizovatel) za členy konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Rychnov. Rada města jmenuje Bc. Levinského předsedou této komise.

4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s povolením k trvalému pobytu.

Návrh usnesení:

54/04/19 - Rada města souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu paní E. Š. a jejího syna J. Š. do bytu v č.p. 569, ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou, byt č. 1 k nájemci p. D. V.

 

4 hlasy pro

 

 

 

4) Rada města projednala žádost o souhlas s objízdnou trasou z důvodu uzavírky silnice III/28713.

Návrh usnesení:

55/04/19 – rada města na základě žádosti firmy STRABAG souhlasí s objízdnou trasou z důvodu uzavírky silnice III/28713 z důvodu rekonstrukce komunikace.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o možnost umístění skrývky do lomu města z plánované přístavby firmy INTEVA.

Návrh usnesení:

56/04/19 – rada města souhlasí s umístěním zeminy ze skrývky pro přístavbu firmy INTEVA do lomu za standardních podmínek, tj. 80,-Kč/t.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s objízdnou trasou při soutěži Rally Bohemia 2019.

 

Návrh usnesení:

57/04/19 – rada města souhlasí s objízdnou trasou při soutěži Rally Bohemia 2019 dne 14.7.2019.

4 hlasy pro

 

7) Rada města projednala žádost firmy NETHOR-SERVIS s.r.o. o povolení stavby komunikace na pozemku města. Tuto komunikaci by poté žadatel bezplatně předal městu.

 

Návrh usnesení:

58/04/19 – rada města souhlasí s výstavbou komunikace na pozemku města č. 459 s tím, že vybudovanou komunikaci město převezme pouze za podmínky, že ta bude řádně zkolaudovaná.

4 hlasy pro

 

8) Rada města se seznámila s žádostí NETHOR-SERVIS s.r.o.  o souhlas se zřízením sjezdu na komunikaci Lužická.

Návrh usnesení:

59/04/19 – rada města souhlasí se zřízením sjezdu na komunikaci Lužická.

4 hlasy pro

9) Rada města projednala žádost o souhlas s částečnou uzavírkou křižovatky Brusičská a Požárnická pro realizaci vodovodní a kanalizační přípojky.

 

Návrh usnesení:

60/04/19 – rada města souhlasí s částečnou uzavírkou křižovatky Brusičská a Požárnická pro realizaci vodovodní a kanalizační přípojky.

4 hlasy pro

 

10) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace Malířská a Květinová pro uložení přípojky NN.

Návrh usnesení:

61/04/19 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Malířská a Květinová pro uložení přípojky NN.

4 hlasy pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                                     Jiří Křapka Dis.

      starosta                                                                                                                    místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.