Rada města

Usnesení rady ze dne 18.3.2019

Jan Tomsa  01.04.2019 08:39

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18.3.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Jiří Křapka Dis., Jakub Vavroš, doc. Ing. Klára Kalinová PhD.

 

Program: 1) schválení využití provozního příspěvku ZŠ a MŠ

                  2) vyhodnocení soutěže na zrušení septiků

                  3) zadávací dokumentace na opravu komunikací 2019

                  4) zadávací dokumentace na opravu fasády čp. 167

                  5) zvláštní užívání komunikací

                  6) souhlas s objízdnou trasou

                  7) pronájem pozemků

                  8) zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

                 

1) Rada města v souvislosti s ukončením pracovního poměru Ing. Sachera v příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola projednala návrh na odměnu.

 

Návrh usnesení:

41/03/19 - rada města schválila odměnu ve výši 3 měsíčních průměrných platů končícímu řediteli ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Sacherovi za dlouholeté řízení příspěvkové organizace. Na část této odměny ve výši 2 měsíčních průměrných platů (včetně sociálního a zdravotního pojištění) bude využit provozní příspěvek.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci vyhodnocení nabídek pro realizaci zakázky „Zrušení septiku u objektu Nová 655 a objektu Náměstní Míru 635, Rychnov u Jablonce nad Nisou“

 

Návrh usnesení:

42/03/19 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení vybrala jako pro realizaci zakázky „Zrušení septiku u objektu Nová 655 a objektu Náměstní Míru 635, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ firmu EVOSA s.r.o.

4 hlasy pro

 

 

 

3) Rada města se seznámila s návrhem zadávací dokumentace pro zakázku „Opravu komunikací 2019, Rychnov u Jablonce nad Nisou“

 

Návrh usnesení:

43/03/19 – rada města schválila zadávací dokumentaci pro zakázku „Opravu komunikací 2019, Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s návrhem zadávací dokumentace pro zakázku „Oprava fasády čp. 167“.

 

Návrh usnesení:

44/03/19 – rada města schválila zadávací dokumentaci pro zakázku „Oprava fasády čp. 167“.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užívání komunikace Tovární z důvodu havárie kanalizační přípojky.

 

Návrh usnesení:

45/03/19 – rada města dodatečně souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Tovární z důvodu opravy havárie kanalizační přípojky.

4 hlasy pro

 

6) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace – parkoviště Horská z důvodu zajištění průjezdní kontroly soutěže veteránů Oldtimer Bohemia Rally 2019

 

Návrh usnesení:

46/03/19 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním parkoviště Horská dne 14.6.2019 pro průjezdní kontrolu soutěže veteránů Oldtimer Bohemia Rally 2019.

4 hlasy pro

 

 

 

 

7) Rada města projednala žádost o pronájem pozemků pro pastvinu v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

47/03/19 - rada města schválila pronájem pozemků č. 1353/3 o výměře 3033 m2, č. 1353/2 o výměře 2670 m2, č. 1320/3 o výměře 1168 m2, č. 1321/2 o výměře 1238 m2, č. 1320/1 o výměře 691 m2, č. 1319/1 o výměře 494 m2, č. 565/1 o výměře 2034 m2, č. 602/2 o výměře 3266 m2, č.602/1 o výměře 2918 m2, č. 612/1 o výměře 3485 m2 a části pozemku č. 1353/1 a výměře 1780 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, panu  Blahovcovi od 1.4.2019 do 30.9.2019 za 3098,- Kč s tím, že nájemce umístí elektrický mobilní ohradník na 3098 m2 v rámci pronajatých pozemků a operativně ho bude po dobu nájemního vztahu přemisťovat tak, aby postupně koně spásli celou pronajatou plochu.

4 hlasy pro

 

 

8) Rada města se seznámila s žádostí firmy EUROVIA o souhlas s objízdnou trasou při uzavírce silnice III/28711 Pulečný.

 

Návrh usnesení:

48/03/19 – rada města souhlasí s objízdnou trasou při uzavírce silnice III/28711 Pulečný, která bude vedena přes obce Dalešice, Maršovice a Kokonín.

4 hlasy pro

 

9) Rada města projednal žádost o souhlas s projektovou dokumentací na splaškovou kanalizaci a vodovod v ulici Březová.

 

Návrh usnesení:

49/03/19 - Rada města souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Březová za podmínky, že stávající asfaltový kryt v ul. Březová bude obnoven celoplošně v rozsahu předmětné stavby.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s informací o vyrovnání dlužného nájmu a příslušenství nájemkyně bytu v čp. 506.

 

 

 

Návrh usnesení:

50/03/19 - Rada města rozhodla vzít zpět výpověď nájemní smlouvy k bytu v č.p. 506 p.  Moserové z důvodu zaplacení veškerých pohledávek. Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v č.p. 506 s p. Moserovou na dobu určitou do 31.12.2019.

4 hlasy pro

 

11) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem části pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

51/03/19 – Rada města rozhodla zveřejnit úmysl části pronájmu pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

12) Starosta seznámil radu s návrhem na vstup města do Mikroregionu Císařský kámen.

 

Návrh usnesení:

52/03/19 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města do Mikroregionu Císařský kámen.

4 hlasy pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                                     Jiří Křapka Dis.

      starosta                                                                                                                    místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.