Rada města

Usnesení ze zasedání rady ze dne 4.2.2019

Jan Tomsa  18.02.2019 09:29

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 4.2.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, Jiří Křapka DiS., Jakub Vavroš (od bodu 2)

 

Program: 1) Výpověď z nájmu bytu

                  2) Informace o předání bytu v čp. 490

                  3) Souhlas s podnájmem

                  4) Informace k retardérům – komunikace Dobrovodská

                  5) Oprava kamery MKDS

                  6) Beseda další provozování

                  7) Zápis do obecní kroniky za 2017

 

 

1) Rada města se seznámila s informací o skutečnosti, že nájemnice městského bytu v čp. 506 dlouhodobě neuhradila nájemné.

 

Návrh usnesení:

 

14/02/19 - Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu v č.p. 506 p. Janě Moserové z důvodu

dlouhodobého neplacení nájemného, a to bez výpovědní doby. Nájemce je povinen

předat byt pronajímateli do jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi.

3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala návrh na stanovení nové výše ceny za pytle na komunální odpad.

Návrh usnesení:

15/02/19 – rada města stanovila cenu pytle na komunální odpad o objemu 110 l na 70,-Kč.

4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s informací, že nájemníci bytu v čp. 490 manželé Šikolovi dosud nepředali z důvodu komplikací při stěhování byt městu. Nájemní vztah skončil dne 31.1.2019, do doby předání bytu uhradí poměrnou část nájemného i záloh na byt.

 

4) Rada města projednala žádost p. R. Machaly o udělení souhlasu s podnájmem 4 bytů v domě čp. 460.

Návrh usnesení:

Rada města uděluje souhlas p. R. Machalovi s podnajímáním 4 bytových jednotek v čp. 460.

1 hlas pro, 3 proti – usnesení nebylo přijato

 

 

Návrh usnesení:

16/02/19 – Rada města rozhodla postoupit rozhodnutí o možnosti podnajímání 4 bytových jednotek v čp. 460 zastupitelstvu města.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila se zamítavým stanoviskem Krajské správy silnic Libereckého kraje ve věci instalace retardérů na Silnici II/2878 Dobrovodská.

 

Návrh usnesení:

17/02/19 – rada města bere na vědomí zamítavé stanovisko KSSLK ve věci instalace retardérů na silnici II/2878 Dobrovodská a zároveň ukládá Městskému úřadu projednat možnost umístění dopravního značení, které omezí rychlost na této komunikaci na 30 km/h.

4 hlasy pro

 

6) Rada města s informací od TELMA, a.s. ve věci opravy nebo výměny vadné kamery v MKDS.  Oprava stávající kamery (výměna objektivu) je v ceně 24.700 bez DPH, zakoupení nové kamery 49.875 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

18/02/19 – rada města rozhodla provést opravu kamery Městského kamerového a dohledového systému a ukládá MěÚ navrhnout příslušné rozpočtové opatření.

4 hlasy pro

 

7) Rada města diskutovala o dalším provozu restaurace Beseda včetně provozu ubytovacího zařízení.

 

8) Rada města se seznámila se zápisem do obecní kroniky za rok 2017.

Návrh usnesení:

19/02/19 – rada města schválila zápis do obecní kroniky za rok 2017.

4 hlasy pro

 

 

 

 

 

9) Starosta seznámil radní s návrhem na konkrétní využití výtěžku z městského plesu, který se bude konat 22.3.2019.

 

Návrh usnesení:

20/02/19 – rada města rozhodla, že výtěžek městského plesu bude věnován formou veřejné sbírky rychnovské rodině s holčičkou postiženou nezhoubným nádorem mozku dle důvodové zprávy.

4 hlasy pro

 

Jiří Křapka Dis.                                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

 místostarosta                                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.